W PMDK w Lubartowie rozpoczynamy zapisy na zajęcia w przyszłym roku szkolnym 2020 - 2021. Z powodu stanu  epidemii w Polsce w tym roku do rekrutacji będzie wykorzystana droga elektroniczna.

Dotychczasowa deklaracja o  kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach została  przygotowana jako formularz interaktywny (aktywny do 27 kwietnia) . Po ustaniu epidemii rodzice wychowanków zostaną poproszeni o uzupełnienie własnoręcznych podpisów na złożonych dokumentach.


    • Do 27 kwietnia 2020 r. będą  zbierane deklaracje o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach stałych PMDK, które złożą obecni wychowankowie.
    •  4 maja 2020 r., po oszacowaniu liczby wolnych miejsc na zajęciach rozpocznie się rekrutacja i będzie trwała do 29 maja.
    • 5 czerwca 2020 r., po zakończeniu  pierwszego etapu rekrutacji na zajęcia w PMDK w roku szkolnym 2020-2021  zostaną wywieszone listy przyjętych oraz określona liczba wolnych miejsc w każdej grupie.
    • Od 13 do 24 lipca 2020 r.  na te miejsca   prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. 

 

RODZICÓW WYCHOWANKÓW , KTÓRZY DEKLARUJĄ UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH W ROKU SZKOLNYM 2020-2021 PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ( do 27 kwietnia 2020 r.):

 

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA UCZESTNICTWA W STAŁYCH ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W LUBARTOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 (Termin składania deklaracji minął.)

 

Jeśli dziecko uczęszcza na więcej, niż jedne zajęcia, należy wypełnić deklarację dla każdej z form zajęć.

 

W razie problemów z obsługą formularza prosimy o kontakt z pracownikami sekretariatu PMDK (pon. - pt. w godz. 11.00 - 14.00) ,  tel. 504 491 917