Dziś jest DZIEŃ DZIECKA!!! Specjalne, artystyczne życzenia dla wszystkich DZIECI składają nauczyciele PMDK - dyr Jolanta Tomasiewicz, Urszula Bednarczyk, Dominika Kłębukowska-Wąchocka, Grażyna Grymuza, Mateusz Obroślak, Anna Kozak, Eliza Maruszak, Małgorzata Adamczyk, Dominika Trykacz, Edyta Weremczuk, Izabella Dybała, Jolanta Grabowska oraz przewodnicząca Rady Rodziców PMDK Adrianna Sawczuk-Dejko.  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!