Wreszcie się zobaczymy!!! Zakończyliśmy rekrutację na zajęcia do PMDK i zaczynamy kolejny rok szkolny. W przyszłym tygodniu nauczyciele PMDK spotkają się ze wszystkimi wychowankami  na spotkaniach organizacyjnych. O terminie spotkania rodzice każdego wychowanka zostaną indywidualnie poinformowani przez nauczycieli PMDK telefonicznie bądź za pomocą SMS. Na spotkanie organizacyjne lub pierwsze zajęcia każdy wychowanek powinien przynieść wypełnioną i podpisaną przez rodziców ANKIETĘ potwierdzającą stan zdrowia.