4  października o godz. 17.00 nowa siedziba Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie zostanie otwarta dla społeczności wychowanków i rodziców. Na widowisko "Sztuka dorastania" w wykonaniu dzieci i młodzieży z pracowni muzycznej, teatralno-medialnej i tanecznej serdecznie zapraszamy rodziców wszystkich wykonawców. Z uwagi na obowiązujące zasady organizowania imprez kulturalnych, na widowni może zasiąść 80 osób. Musimy prosić zatem, aby każdy z ok. 70 występujących w widowisku zaprosił na widownię tylko jednego opiekuna. Na pozostałe miejsca zostanie stworzona lista wejściówek - można na nią zgłaszać się telefonicznie do sekretariatu PMDK:

tel.: 81-8553786

 tel. 504 491 917

Każdy z gości zostanie poproszony o dezynfekcję rąk oraz wypełnienie ankiety przy wejściu do PMDK- w związku z panującą epidemią. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust na terenie PMDK. 

Wychowankowie z poszczególnych grup wraz z rodzicami przychodzą o godzinie ustalonej z nauczycielem (unikamy gromadzenia się w wejściu do budynku).

Po koncercie rodzice występujących będą mogli w grupach zwiedzić nowy budynek pod opieką nauczycieli, którzy wcielą się w rolę przewodników po "starym szpitalu" - nowym PMDK.