Informujemy, że 14 października, w Dzień Edukacji Narodowej w PMDK w Lubartowie nie będzie zajęć dydaktycznych. PMDK jest placówką wychowania pozaszkolnego, funkcjonującą w systemie oświaty, dlatego świętujemy razem ze wszystkimi szkołami na podstawie  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami):

Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

Serdecznie gratulujemy pani Annie Kozak, nauczycielce pracowni muzycznej PMDK, która w Dniu Edukacji Narodowej odbierze Nagrodę Starosty Lubartowskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze!