Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wręczania nauczycielom i pracownikom oświaty nagród i wyróżnień. W tym roku 14 października spośród 9 nauczycieli PMDK kilka osób zostało docenionych za swoje osiągnięcia: pani Grażyna Grymuza i Jolanta Grabowska zostały uhonorowane Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a Nagrodę Starosty Lubartowskiego otrzymała pani Anna Kozak. Natomiast Nagrodę Dyrektora PMDK - dla nauczycieli i pracowników - otrzymały nauczycielki: Eliza Maruszak i Urszula Bednarczyk oraz akustyk, pan Konrad Broniszewski.
 
Poniżej uroczystość wręczenia Nagród Starosty Lubartowskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
https://www.facebook.com/PowiatLubartowskiSerwisInformacyjny/photos/pcb.2821286928099577/2821281978100072