Informujemy, że w tym tygodniu ( 19-23.10)  nie będzie zajęć z panią Małgorzatą Adamczyk, Katarzyna Grabowską-Pytką i Grażyną Grymuzą (zwolnienie lekarskie).