Informujemy, że w tym tygodniu nie będzie zajęć muzycznych z p. Anną Kozak (do 30.10.2020)  i Grażyną Grymuzą ( do 2.11.2020), teatralnych z p. Małgorzatą Adamczyk (do 28.10.2020) , plastycznych z p. Katarzyną Grabowską-Pytką,  tanecznych z p. Jolantą Grabowską (28.10.2020). Nauczyciele przebywają na zwolnieniach lekarskich.

W związku zaistniałą sytuacją postanowiliśmy także przenieść na późniejszy termin akcję "Otrzęsiny".