Prezentujemy wirtualną wystawę "Obserwacje", podsumowującą działalność Grupy Reporterskiej PMDK w roku szkolnym 2020/2021. W trudnych warunkach pandemii grupa fotograficzna skupiała się głównie na fotografii studyjnej, której wybór można było obejrzeć na wystawie w kwietniu, ale młodzi fotograficy z PMDK zdążyli w tym roku zrobić znacznie więcej zdjęć. Poniżej prezentujemy wybór fotografii zrealizowanych podczas sesji plenerowych i studyjnych , zrealizowanych w najbliższym otoczeniu. Wybór prac obejmuje takie tematy, jak architekturai rzeźba, natura - żywa i martwa oraz ludzie. Autorami prac są: Agata Bordzoł, Julita Bogusz, Igor Iwan, Natalia Matyjaszczyk, Dominika Szymczuk i Patryk Woliński (opiekun: Urszula Bednarczyk).
Warto przypomnieć, że przedstawiciele Grupy Reporterskiej zdobyli w tym roku swoje pierwsze laury w konkursach fotograficznych: Julita Bogusz i Agata Bordzoł otrzymały nagrody w XVI Powiatowym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym "Pokażę ci, gdzie mieszkam", natomiast w konkursie "Lubartów w wiosennym kadrze" III nagrodę otrzymała Natalia Matyjaszczyk, a Agata Bordzoł - wyróżnienie. Troje adeptów fotografii zakwalifikowało się również do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” (Julita Bogusz, Agata Bordzoł, Igor Iwan).
 
nataliamatyjaszczyk-0010.jpgigoriwandsc_0128.jpgjulitabogusz-0019.jpgjulitabogusz-0017.jpgjulitabogusz-0022.jpgdominika_szymczuk_0012.jpgigor_iwan__ludzie_0001.jpgnataliamatyjaszczyk-0009.jpgnataliamatyjaszczyk-0016.jpgnataliamatyjaszczyk-0013.jpgjulitabogusz-0038.jpgnataliamatyjaszczyk-0017.jpgagatabordzoł-0010.jpgagatabordzoł-0018.jpgagatabordzoł-0045.jpgagatabordzoł-0017.jpgnataliamatyjaszczyk-0007.jpgjulitabogusz-0016.jpgigoriwandsc_0085.jpgigor_iwan__ludzie_0003.jpgjulitabogusz-0055.jpgigor_iwan__ludzie_0002.jpgagatabordzoł-0016.jpgnataliamatyjaszczyk-0012.jpgdominika_szymczuk_0002.jpgigoriwandsc_0118.jpgjulitabogusz-0018.jpgnataliamatyjaszczyk-0015.jpgjulitabogusz-0036.jpgjulitabogusz-0021.jpgnataliamatyjaszczyk-0011.jpgagatabordzoł-0019.jpgjulitabogusz-0024.jpgnataliamatyjaszczyk-0014.jpgigoriwandsc_0109.jpgjulitabogusz-0020.jpgdominika_szymczuk_0011.jpgjulitabogusz-0023.jpgnataliamatyjaszczyk-0003.jpgjulitabogusz-0035.jpgnataliamatyjaszczyk-0008.jpg
 
nataliamatyjaszczyk-0006.jpgagatabordzoł-0007.jpgagatabordzoł-0027.jpgjulitabogusz-0011.jpgagatabordzoł-0029.jpgagatabordzoł-0021.jpgjulitabogusz-0010.jpgnataliamatyjaszczyk-0033.jpgigor_iwan__architektura_0008.jpgdominika_szymczuk_0001.jpgnataliamatyjaszczyk-0034.jpgjulitabogusz-0008.jpgigor_iwan_architektura_0014.jpgigor_iwan__architektura_0009.jpgjulitabogusz-0037.jpgjulitabogusz-0033.jpgnataliamatyjaszczyk-0004.jpgjulitabogusz-0032.jpgagatabordzoł-0015.jpgjulitabogusz-0015.jpgpatryk_wolinski-0003.jpgjulitabogusz-0005.jpgjulitabogusz-0031.jpgnataliamatyjaszczyk-0038.jpgagatabordzoł-0002.jpgigor_iwan__architektura_0010.jpgdominika_szymczuk_0008.jpgigor_iwan__architektura_0006.jpgagatabordzoł-0011.jpgnataliamatyjaszczyk-0043.jpgjulitabogusz-0014.jpgnataliamatyjaszczyk-0039.jpgjulitabogusz-0009.jpgnataliamatyjaszczyk-0020.jpgjulitabogusz-0003.jpgagatabordzoł-0005.jpgagatabordzoł-0004.jpgigor_iwan__architektura_0001.jpgagatabordzoł-0028.jpgagatabordzoł-0012.jpgnataliamatyjaszczyk-0036.jpgigor_iwan__architektura_0004.jpgagatabordzoł-0008.jpgagatabordzoł-0014.jpgnataliamatyjaszczyk-0041.jpgagatabordzoł-0025.jpgigor_iwan_architektura_0013.jpgagatabordzoł-0024.jpgagatabordzoł-0013.jpgnataliamatyjaszczyk-0001.jpgjulitabogusz-0030.jpgnataliamatyjaszczyk-0037.jpgjulitabogusz-0007.jpgagatabordzoł-0022.jpgpatryk_wolinski-0006.jpgjulitabogusz-0004.jpgigor_iwan__architektura_0002.jpgagatabordzoł-0023.jpgigor_iwan__architektura_0012.jpgigor_iwan__architektura_0011.jpgagatabordzoł-0009.jpgagatabordzoł-0003.jpgigor_iwan__architektura_0003.jpgigor_iwan__przyroda_0010.jpgnataliamatyjaszczyk-0005.jpgjulitabogusz-0002.jpgigor_iwan__architektura_0007.jpgpatryk_wolinski-0002.jpgagatabordzoł-0034.jpgpatryk_wolinski-0001.jpgnataliamatyjaszczyk-0002.jpgjulitabogusz-0012.jpgjulitabogusz-0013.jpgdominika_szymczuk_0006.jpgjulitabogusz-0006.jpgagatabordzoł-0006.jpgnataliamatyjaszczyk-0035.jpgjulitabogusz-0029.jpgdominika_szymczuk_0007.jpgjulitabogusz-0033.JPGjulitabogusz-0037.JPGIgor_Iwan__Architektura_0012.JPGjulitabogusz-0030.JPGnataliamatyjaszczyk-0039.JPGnataliamatyjaszczyk-0020.JPGnataliamatyjaszczyk-0001.JPGjulitabogusz-0031.JPGjulitabogusz-0008.JPGDominika_Szymczuk_0001.JPGIgor_Iwan__Architektura_0008.JPGjulitabogusz-0012.JPGnataliamatyjaszczyk-0034.JPGjulitabogusz-0006.JPGDominika_Szymczuk_0007.JPGnataliamatyjaszczyk-0033.JPGagatabordzoł-0025.JPGIgor_Iwan_Architektura_0013.JPGjulitabogusz-0029.JPGjulitabogusz-0005.JPGIgor_Iwan__Architektura_0006.JPGIgor_Iwan__Architektura_0007.JPGagatabordzoł-0034.JPGjulitabogusz-0014.JPGnataliamatyjaszczyk-0005.JPGjulitabogusz-0010.JPGIgor_Iwan__Architektura_0009.JPGjulitabogusz-0013.JPGjulitabogusz-0032.JPGIgor_Iwan_Architektura_0014.JPGIgor_Iwan__Architektura_0002.JPGIgor_Iwan__Architektura_0011.JPGjulitabogusz-0015.JPGnataliamatyjaszczyk-0006.JPGnataliamatyjaszczyk-0043.JPGpatryk_wolinski-0006.JPGnataliamatyjaszczyk-0036.JPGnataliamatyjaszczyk-0037.JPGIgor_Iwan__Architektura_0004.JPGjulitabogusz-0003.JPGnataliamatyjaszczyk-0038.JPGnataliamatyjaszczyk-0002.JPGnataliamatyjaszczyk-0004.JPGagatabordzoł-0028.JPGagatabordzoł-0027.JPGIgor_Iwan__Architektura_0010.JPGjulitabogusz-0004.JPGIgor_Iwan__Przyroda_0010.JPGagatabordzoł-0024.JPGjulitabogusz-0009.JPGjulitabogusz-0002.JPGDominika_Szymczuk_0008.JPGnataliamatyjaszczyk-0041.JPGIgor_Iwan__Architektura_0001.JPGDominika_Szymczuk_0006.JPGpatryk_wolinski-0003.JPGjulitabogusz-0011.JPGagatabordzoł-0029.JPGnataliamatyjaszczyk-0035.JPGpatryk_wolinski-0002.JPGIgor_Iwan__Architektura_0003.JPGpatryk_wolinski-0001.JPGjulitabogusz-0007.JPGagatabordzoł-0005.JPGagatabordzoł-0004.JPGagatabordzoł-0015.JPGagatabordzoł-0002.JPGagatabordzoł-0003.JPGagatabordzoł-0009.JPGagatabordzoł-0013.JPGagatabordzoł-0011.JPGagatabordzoł-0007.JPGagatabordzoł-0021.JPGagatabordzoł-0023.JPGagatabordzoł-0014.JPGagatabordzoł-0012.JPGagatabordzoł-0008.JPGagatabordzoł-0006.JPGagatabordzoł-0022.JPG
 
nataliamatyjaszczyk-0051.jpgnataliamatyjaszczyk-0028.jpgigor_iwan__przyroda_0001.jpgigor_iwan__przyroda_0009.jpgagatabordzoł-0031.jpgjulitabogusz-0025.jpgnataliamatyjaszczyk-0031.jpgagatabordzoł-0030.jpgnataliamatyjaszczyk-0048.jpgdominika_szymczuk_0004.jpgdominika_szymczuk_0010.jpgnataliamatyjaszczyk-0047.jpgjulitabogusz-0038.jpgnataliamatyjaszczyk-0019.jpgigor_iwan__przyroda_0002.jpgpatryk_wolinski-0005.jpgdominika_szymczuk_0009.jpgnataliamatyjaszczyk-0025.jpgnataliamatyjaszczyk-0017.jpgjulitabogusz-0028.jpgpatryk_wolinski-0004.jpgnataliamatyjaszczyk-0032.jpgnataliamatyjaszczyk-0046.jpgnataliamatyjaszczyk-0024.jpgnataliamatyjaszczyk-0016.JPGigor_iwan__przyroda_0005.jpgnataliamatyjaszczyk-0042.jpgagatabordzoł-0026.jpgnataliamatyjaszczyk-0029.jpgigor_iwan__przyroda_0004.jpgnataliamatyjaszczyk-0023.jpgnataliamatyjaszczyk-0026.jpgjulitabogusz-0034.jpgnataliamatyjaszczyk-0009.JPGnataliamatyjaszczyk-0044.JPGjulitabogusz-0001.jpgjulitabogusz-0027.jpgigor_iwan__przyroda_0006.jpgdominika_szymczuk_0003.jpgjulitabogusz-0036.jpgagatabordzoł-0032.jpgnataliamatyjaszczyk-0049.jpgjulitabogusz-0026.jpgagatabordzoł-0020.jpgnataliamatyjaszczyk-0045.jpgnataliamatyjaszczyk-0027.jpgigor_iwan__przyroda_0008.jpgnataliamatyjaszczyk-0030.jpgnataliamatyjaszczyk-0022.jpgdominika_szymczuk_0005.jpgnataliamatyjaszczyk-0003.jpgnataliamatyjaszczyk-0018.jpgnataliamatyjaszczyk-0040.jpgjulitabogusz-0035.jpg