Prezentujemy wirtualną wystawę "Obserwacje", podsumowującą działalność Grupy Reporterskiej PMDK w roku szkolnym 2020/2021. W trudnych warunkach pandemii grupa fotograficzna skupiała się głównie na fotografii studyjnej, której wybór można było obejrzeć na wystawie w kwietniu, ale młodzi fotograficy z PMDK zdążyli w tym roku zrobić znacznie więcej zdjęć. Poniżej prezentujemy wybór fotografii zrealizowanych podczas sesji plenerowych i studyjnych , zrealizowanych w najbliższym otoczeniu. Wybór prac obejmuje takie tematy, jak architekturai rzeźba, natura - żywa i martwa oraz ludzie. Autorami prac są: Agata Bordzoł, Julita Bogusz, Igor Iwan, Natalia Matyjaszczyk, Dominika Szymczuk i Patryk Woliński (opiekun: Urszula Bednarczyk).
Warto przypomnieć, że przedstawiciele Grupy Reporterskiej zdobyli w tym roku swoje pierwsze laury w konkursach fotograficznych: Julita Bogusz i Agata Bordzoł otrzymały nagrody w XVI Powiatowym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym "Pokażę ci, gdzie mieszkam", natomiast w konkursie "Lubartów w wiosennym kadrze" III nagrodę otrzymała Natalia Matyjaszczyk, a Agata Bordzoł - wyróżnienie. Troje adeptów fotografii zakwalifikowało się również do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” (Julita Bogusz, Agata Bordzoł, Igor Iwan).
 
nataliamatyjaszczyk-0003.jpgjulitabogusz-0016.jpgjulitabogusz-0021.jpgjulitabogusz-0017.jpgnataliamatyjaszczyk-0011.jpgdominika_szymczuk_0011.jpgagatabordzoł-0018.jpgjulitabogusz-0038.jpgagatabordzoł-0010.jpgnataliamatyjaszczyk-0015.jpgigoriwandsc_0085.jpgjulitabogusz-0036.jpgjulitabogusz-0020.jpgagatabordzoł-0019.jpgjulitabogusz-0022.jpgnataliamatyjaszczyk-0017.jpgnataliamatyjaszczyk-0014.jpgnataliamatyjaszczyk-0008.jpgjulitabogusz-0023.jpgigor_iwan__ludzie_0002.jpgigoriwandsc_0128.jpgnataliamatyjaszczyk-0007.jpgigor_iwan__ludzie_0001.jpgjulitabogusz-0018.jpgnataliamatyjaszczyk-0013.jpgjulitabogusz-0019.jpgjulitabogusz-0035.jpgdominika_szymczuk_0012.jpgjulitabogusz-0055.jpgigoriwandsc_0109.jpgnataliamatyjaszczyk-0010.jpgagatabordzoł-0045.jpgnataliamatyjaszczyk-0009.jpgdominika_szymczuk_0002.jpgagatabordzoł-0016.jpgagatabordzoł-0017.jpgigoriwandsc_0118.jpgnataliamatyjaszczyk-0016.jpgigor_iwan__ludzie_0003.jpgjulitabogusz-0024.jpgnataliamatyjaszczyk-0012.jpg
 
dominika_szymczuk_0008.jpgnataliamatyjaszczyk-0039.jpgagatabordzoł-0029.jpgnataliamatyjaszczyk-0001.jpgjulitabogusz-0004.jpgagatabordzoł-0005.jpgigor_iwan__przyroda_0010.jpgigor_iwan__architektura_0009.jpgjulitabogusz-0029.jpgagatabordzoł-0013.jpgjulitabogusz-0012.jpgpatryk_wolinski-0006.jpgnataliamatyjaszczyk-0041.jpgpatryk_wolinski-0003.jpgagatabordzoł-0009.jpgagatabordzoł-0034.jpgnataliamatyjaszczyk-0043.jpgigor_iwan_architektura_0013.jpgagatabordzoł-0003.jpgagatabordzoł-0014.jpgjulitabogusz-0002.jpgnataliamatyjaszczyk-0035.jpgjulitabogusz-0010.jpgigor_iwan__architektura_0003.jpgjulitabogusz-0032.jpgagatabordzoł-0023.jpgagatabordzoł-0012.jpgnataliamatyjaszczyk-0034.jpgagatabordzoł-0007.jpgagatabordzoł-0011.jpgnataliamatyjaszczyk-0005.jpgigor_iwan__architektura_0001.jpgpatryk_wolinski-0002.jpgagatabordzoł-0021.jpgigor_iwan__architektura_0006.jpgdominika_szymczuk_0001.jpgagatabordzoł-0015.jpgigor_iwan__architektura_0008.jpgagatabordzoł-0024.jpgjulitabogusz-0003.jpgigor_iwan__architektura_0002.jpgjulitabogusz-0037.jpgdominika_szymczuk_0006.jpgnataliamatyjaszczyk-0004.jpgigor_iwan__architektura_0012.jpgdominika_szymczuk_0007.jpgjulitabogusz-0030.jpgjulitabogusz-0011.jpgjulitabogusz-0015.jpgnataliamatyjaszczyk-0038.jpgpatryk_wolinski-0001.jpgagatabordzoł-0006.jpgjulitabogusz-0009.jpgjulitabogusz-0005.jpgnataliamatyjaszczyk-0006.jpgigor_iwan__architektura_0011.jpgigor_iwan__architektura_0007.jpgnataliamatyjaszczyk-0002.jpgjulitabogusz-0013.jpgnataliamatyjaszczyk-0037.jpgigor_iwan_architektura_0014.jpgagatabordzoł-0008.jpgagatabordzoł-0028.jpgnataliamatyjaszczyk-0020.jpgjulitabogusz-0008.jpgjulitabogusz-0007.jpgjulitabogusz-0014.jpgjulitabogusz-0006.jpgnataliamatyjaszczyk-0033.jpgagatabordzoł-0027.jpgagatabordzoł-0025.jpgigor_iwan__architektura_0010.jpgjulitabogusz-0031.jpgagatabordzoł-0002.jpgnataliamatyjaszczyk-0036.jpgjulitabogusz-0033.jpgigor_iwan__architektura_0004.jpgagatabordzoł-0004.jpgagatabordzoł-0022.jpgjulitabogusz-0011.JPGpatryk_wolinski-0003.JPGnataliamatyjaszczyk-0001.JPGjulitabogusz-0010.JPGIgor_Iwan__Architektura_0009.JPGnataliamatyjaszczyk-0039.JPGjulitabogusz-0033.JPGjulitabogusz-0009.JPGjulitabogusz-0037.JPGIgor_Iwan_Architektura_0013.JPGjulitabogusz-0030.JPGnataliamatyjaszczyk-0033.JPGjulitabogusz-0032.JPGagatabordzoł-0027.JPGnataliamatyjaszczyk-0020.JPGIgor_Iwan__Architektura_0004.JPGDominika_Szymczuk_0006.JPGjulitabogusz-0012.JPGjulitabogusz-0006.JPGjulitabogusz-0007.JPGIgor_Iwan__Architektura_0002.JPGjulitabogusz-0005.JPGnataliamatyjaszczyk-0037.JPGjulitabogusz-0031.JPGnataliamatyjaszczyk-0035.JPGnataliamatyjaszczyk-0036.JPGnataliamatyjaszczyk-0034.JPGnataliamatyjaszczyk-0006.JPGIgor_Iwan__Architektura_0006.JPGnataliamatyjaszczyk-0041.JPGnataliamatyjaszczyk-0002.JPGagatabordzoł-0029.JPGIgor_Iwan__Architektura_0012.JPGjulitabogusz-0015.JPGjulitabogusz-0008.JPGDominika_Szymczuk_0001.JPGpatryk_wolinski-0002.JPGIgor_Iwan__Architektura_0001.JPGDominika_Szymczuk_0007.JPGagatabordzoł-0028.JPGpatryk_wolinski-0001.JPGIgor_Iwan__Architektura_0010.JPGpatryk_wolinski-0006.JPGjulitabogusz-0003.JPGIgor_Iwan_Architektura_0014.JPGagatabordzoł-0034.JPGjulitabogusz-0014.JPGagatabordzoł-0025.JPGagatabordzoł-0024.JPGDominika_Szymczuk_0008.JPGjulitabogusz-0002.JPGjulitabogusz-0013.JPGnataliamatyjaszczyk-0038.JPGjulitabogusz-0029.JPGIgor_Iwan__Architektura_0003.JPGIgor_Iwan__Architektura_0011.JPGnataliamatyjaszczyk-0004.JPGIgor_Iwan__Architektura_0008.JPGnataliamatyjaszczyk-0005.JPGnataliamatyjaszczyk-0043.JPGIgor_Iwan__Przyroda_0010.JPGjulitabogusz-0004.JPGIgor_Iwan__Architektura_0007.JPGagatabordzoł-0003.JPGagatabordzoł-0012.JPGagatabordzoł-0022.JPGagatabordzoł-0004.JPGagatabordzoł-0005.JPGagatabordzoł-0006.JPGagatabordzoł-0008.JPGagatabordzoł-0021.JPGagatabordzoł-0013.JPGagatabordzoł-0014.JPGagatabordzoł-0007.JPGagatabordzoł-0015.JPGagatabordzoł-0011.JPGagatabordzoł-0002.JPGagatabordzoł-0009.JPGagatabordzoł-0023.JPG
 
nataliamatyjaszczyk-0027.jpgagatabordzoł-0030.jpgnataliamatyjaszczyk-0030.jpgnataliamatyjaszczyk-0003.jpgnataliamatyjaszczyk-0026.jpgjulitabogusz-0028.jpgnataliamatyjaszczyk-0040.jpgigor_iwan__przyroda_0002.jpgnataliamatyjaszczyk-0016.JPGnataliamatyjaszczyk-0044.JPGnataliamatyjaszczyk-0048.jpgnataliamatyjaszczyk-0046.jpgnataliamatyjaszczyk-0047.jpgdominika_szymczuk_0004.jpgnataliamatyjaszczyk-0025.jpgigor_iwan__przyroda_0009.jpgdominika_szymczuk_0009.jpgjulitabogusz-0038.jpgjulitabogusz-0034.jpgdominika_szymczuk_0005.jpgnataliamatyjaszczyk-0042.jpgnataliamatyjaszczyk-0009.JPGigor_iwan__przyroda_0006.jpgjulitabogusz-0036.jpgpatryk_wolinski-0004.jpgnataliamatyjaszczyk-0022.jpgnataliamatyjaszczyk-0024.jpgjulitabogusz-0001.jpgnataliamatyjaszczyk-0028.jpgdominika_szymczuk_0010.jpgagatabordzoł-0026.jpgagatabordzoł-0031.jpgpatryk_wolinski-0005.jpgigor_iwan__przyroda_0005.jpgnataliamatyjaszczyk-0032.jpgnataliamatyjaszczyk-0017.jpgdominika_szymczuk_0003.jpgnataliamatyjaszczyk-0031.jpgnataliamatyjaszczyk-0029.jpgnataliamatyjaszczyk-0023.jpgigor_iwan__przyroda_0001.jpgnataliamatyjaszczyk-0045.jpgjulitabogusz-0035.jpgnataliamatyjaszczyk-0049.jpgjulitabogusz-0027.jpgnataliamatyjaszczyk-0019.jpgigor_iwan__przyroda_0004.jpgnataliamatyjaszczyk-0018.jpgjulitabogusz-0025.jpgagatabordzoł-0032.jpgjulitabogusz-0026.jpgigor_iwan__przyroda_0008.jpgnataliamatyjaszczyk-0051.jpgagatabordzoł-0020.jpg