Ponad 50 młodych artystów odebrało w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie nagrody i wyróżnienia w  XVII Powiatowym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym "Pokażę Ci, gdzie mieszkam".  W konkursie adresowanym do dzieci i młodzieży z terenu powiatu lubartowskiego wzięło udział ponad 500 uczestników. Ich zadaniem było przekazanie poprzez prace plastyczne i fotograficzne wiedzy, emocji i refleksji związanych z miejscem zamieszkania, najbliższą okolicą, nazywaną czasem "małą ojczyzną".  Prace plastyczne ocaniała komisja konkursowa: Rafał Eret- artysta plastyk, absolwent Gerrit Rietveld Academie w Amsterdamie, Ewa Sędzimierz- Dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz Jagoda Szuster-Marzec - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Regionalnego Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Jurorzy wyłonili laureatów - postanowili przyznać 33 nagrody i 15 wyróżnień dzieciom i młodzieży z powiatu lubartowskiego.

30 listopada podczas gali nagrody laureatom wręczyli przedstawiciele organu prowadzącego PMDK - Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda, Członek Zarządu Powiatu Lubartowskiego Ryszard Wójcik, jurorzy - Rafał Eret i Jagoda Szuster-Marzec oraz organizator - Dyrektor PMDK Jolanta Tomasiewicz. Podczas gali konkursowej zaprezentowali się wychowankowie PMDK - adepci pracowni medialnej Kino Bambino , których filmy ("PMDK - prawdziwa historia",  "Dorośli", "Dom Kłapouchego"  i teledysk "Czy nastanie znów świt")  obejrzała zgromadzona publiczność. Po zakończeniu uroczystości wszyscy udali się do Galerii PMDK, gdzie mogli podziwiać nagrodzone prace wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. 

Lista laureatów konkursu dostępna jest w dziale KONKURSY na stronie internetowej www.pmdk.lubartow.pl, zapraszamy do zapoznania się z nią.

https://pmdk.lubartow.pl/konkursy/2068-2022-11-30-xvii-powiatowy-konkurs-plastyczno-fotograficzny-pokaze-ci-gdzie-mieszkam

Fot. Julita Bogusz/ Grupa Reporterska PMDK, Izabella Dybała, Urszula Bednarczyk/PMDK

 

ubednarczyk_03.JPGubednarczyk_19.JPGizabelladybała_09.JPGubednarczyk_23.JPGjulitabogusz_303.JPGjulitabogusz_57.JPGjulitabogusz_150.JPGjulitabogusz_18.JPGubednarczyk_18.JPGubednarczyk_33.JPGjulitabogusz_305.JPGDSC_0332.JPGjulitabogusz_154.JPGDSC_0331.JPGjulitabogusz_83.JPGjulitabogusz_270.JPGubednarczyk_24.JPGizabelladybała_20.JPGjulitabogusz_63.JPGizabelladybała_14.JPGizabelladybała_17.JPGizabelladybała.JPGjulitabogusz_209.JPGjulitabogusz_294.JPGjulitabogusz_88.JPGjulitabogusz_266.JPGizabelladybała_16.JPGjulitabogusz_116.JPGjulitabogusz_225.JPGjulitabogusz_161.JPGjulitabogusz_176.JPGjulitabogusz_152.JPGizabelladybała_06.JPGjulitabogusz_258.JPGjulitabogusz_153.JPGjulitabogusz_97.JPGjulitabogusz_127.JPGjulitabogusz_76.JPGjulitabogusz_259.JPGjulitabogusz_195.JPGjulitabogusz_276.JPGizabelladybała_10.JPGizabelladybała_19.JPGizabelladybała_18.JPGizabelladybała_05.JPGjulitabogusz_114.JPGjulitabogusz_132.JPGjulitabogusz_237.JPGubednarczyk_07.JPGDSC_0306.JPGjulitabogusz_79.JPGizabelladybała_04.JPGjulitabogusz_273.JPGizabelladybała_02.JPGjulitabogusz_30.JPGjulitabogusz_189.JPGjulitabogusz_298.JPGjulitabogusz_184.JPGizabelladybała_13.JPGizabelladybała_21.JPGizabelladybała_07.JPGizabelladybała_08.JPGjulitabogusz_181.JPGjulitabogusz_121.JPGjulitabogusz_80.JPGjulitabogusz_282.JPGjulitabogusz_257.JPGjulitabogusz_36.JPGizabelladybała_11.JPGjulitabogusz_232.JPGjulitabogusz_141.JPGubednarczyk_13.JPGjulitabogusz_308.JPGjulitabogusz_217.JPGjulitabogusz_304.JPGubednarczyk_11.JPGjulitabogusz_175.JPGubednarczyk_30.JPGjulitabogusz_278.JPGjulitabogusz_164.JPGDSC_0330.JPGizabelladybała_12.JPGjulitabogusz_290.JPGizabelladybała_15.JPGubednarczyk_21.JPGizabelladybała_03.JPGDSC_0329.JPG