4 grudnia  w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie młodi pasjonaci teatru spotkali się na XXII Niekonkursowym Przeglądzie Teatrów Młodzieżowych „Witryna Teatralna”.  Publiczność przeglądu miała okazję obejrzeć trzy wyjątkowe spektakle. Imprezę rozpoczął prowadzony przez panią Jolantę Tomasiewicz Teatr Trupa prezentując lubartowskiej publiczności premierę spektaklu „Zabawa” na podstawie dramatu Sławomira Mrożka. W zupełnie inny, poetycki nastrój wprowadził publiczność przedstawieniem „Las bukowy” Teatr Chili, przygotowany przez panią Dominikę Trykacz. Tradycją imprezy  jest występ zaproszonych gości: po kilku latach przerwy na lubartowską scenę powrócił znakomity Teatr Panopticum z MDK „Pod Akacją” w Lublinie. Zespół Panopticum zaprezentował „Horror licealny”, spektakl wyreżyserowany przez pana Mieczysława Wojtasa, ze scenariuszem Piotra Zaremby i muzyką Piotra Tesarowicza. Wszystkie spektakle cieszyły się ogromną atencją publiczności, która tego dnia wypełniła salę widowiskową PMDK. Wśród gości imprezy znalazł się także dr Jarosław Cymerman, zastępca dyrektora ds. programowych Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Niezwykle ważnym aspektem imprezy jest integracja młodzieży wokół teatru. Na scenie spektakle prezentowały doświadczone zespoły teatralne, ale pole do aktywności miały także inne grupy. Etiudy zapowiadające spektakle przygotowały zespoły taneczne Dance Feet i Free Steps ,prowadzone przez panią Jolantę Grabowską, oraz przygotowany przez panią Dominikę Trykacz Teatr Prawdziwych Mężczyzn + ONE. O artystyczną atmosferę zadbały grupy plastyczne prowadzone przez panią Edytę Weremczuk i Izabellę Dybałę. Młodzież promowała imprezę na ulicach miasta, przygotowała wystrój foyer i prowadziła zbiórkę w ramach Art-Bazaru – kiermaszu prac plastycznych na rzecz remontu Klasztoru braci Mniejszych Kapucynów  w Lubartowie. Kiermasz czynny był przez całą imprezę, a wiele pięknych prac znalazło nabywców. Specjalną rolę podczas imprezy miał też Samorząd Wychowanków – jego przedstawiciele wręczali występującym zespołom teatralnym upominki i zabawne statuetki autorstwa pani Edyty Weremczuk. Nie zabrakło też niezawodnej Grupy Reporterskiej i filmowców z Kina Bambino, którzy całą imprezę uwiecznili na filmie i w fotografii.

Po spektaklach uczestnicy imprezy wzięli udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Marię Pietruszę-Budzyńską, znaną pedagog i reżyserkę, prowadzącą pierwszy polski teatr osób niepełnosprawnych WTZ Teatroterapia.

 

fot. Agata Bordzoł, Hanna Dybała, Julia Bronisz, Dominika Szymczuk, Paulina Sowa, Nikola Jukowska, Patrycja Szydłowska/Grupa Reporterska PMDK

paulinasowa_58.JPGpaulinasowa_09.JPGpaulinasowa_44.JPGpaulinasowa_53.JPGpaulinasowa_21.JPGpaulinasowa_37.JPGpaulinasowa_31.JPGpaulinasowa_14.JPGpaulinasowa_43.JPGpaulinasowa_61.JPGpaulinasowa_25.JPGpaulinasowa_60.JPGpaulinasowa_26.JPGpaulinasowa_29.JPGpaulinasowa_42.JPGpaulinasowa_27.JPGpaulinasowa_07.JPGpaulinasowa_57.JPGpaulinasowa_22.JPGpaulinasowa_35.JPGpaulinasowa_46.JPGpaulinasowa_47.JPGpaulinasowa_32.JPGpaulinasowa_19.JPGpaulinasowa_12.JPGpaulinasowa_45.JPGpaulinasowa_36.JPGpaulinasowa_33.JPGpaulinasowa_30.JPGpaulinasowa_15.JPGpaulinasowa_11.JPGnikolajukowska_237.JPGpatrycjaszydlowska_324.JPGdominika szymczuk_284.JPGdominika szymczuk_342.JPGjuliabronisz_711.JPGhannadybala_42.JPGpatrycjaszydlowska_10.JPGagatabordzoł_237.JPGjuliabronisz_335.JPGjuliabronisz_422.JPGhannadybala_563.JPGpatrycjaszydlowska_200.JPGagatabordzoł_202.JPGagatabordzoł_314.JPGnikolajukowska_194.JPGdominika szymczuk_345.JPGhannadybala_107.JPGhannadybala_46.JPGagatabordzoł_185.JPGjuliabronisz_97.JPGpatrycjaszydlowska_55.JPGnikolajukowska_134.JPGnikolajukowska_76.JPGagatabordzoł_27.JPGagatabordzoł_263.JPGjuliabronisz_364.JPGdominika szymczuk_102.JPGdominika szymczuk_302.JPGagatabordzoł_285.JPGpatrycjaszydlowska_120.JPGdominika szymczuk_179.JPGnikolajukowska_20.JPGhannadybala_507.JPGdominika szymczuk_43.JPGagatabordzoł_149.JPGjuliabronisz_355.JPGpatrycjaszydlowska_131.JPGpatrycjaszydlowska_181.JPGnikolajukowska_165.JPGpaulinasowa_04.JPGjuliabronisz_275.JPGdominika szymczuk_341.JPGjuliabronisz_637.JPGdominika szymczuk_187.JPGhannadybala_219.JPGhannadybala_111.JPGagatabordzoł.JPGnikolajukowska_206.JPGnikolajukowska_207.JPGjuliabronisz_286.JPGjuliabronisz_208.JPGhannadybala_299.JPGpatrycjaszydlowska_186.JPGpaulinasowa_03.JPGhannadybala_498.JPGdominika szymczuk_384.JPGjuliabronisz_246.JPGjuliabronisz_703.JPGpatrycjaszydlowska_195.JPGagatabordzoł_169.JPGjuliabronisz_497.JPGagatabordzoł_56.JPGagatabordzoł_160.JPGdominika szymczuk_69.JPGpatrycjaszydlowska_317.JPGjuliabronisz_359.JPGagatabordzoł_117.JPGhannadybala_332.JPGhannadybala_439.JPGpaulinasowa.JPGhannadybala_150.JPGhannadybala_79.JPGdominika szymczuk_194.JPGhannadybala_490.JPGnikolajukowska_193.JPGagatabordzoł_246.JPGagatabordzoł_104.JPGhannadybala_364.JPGnikolajukowska_212.JPGagatabordzoł_191.JPGhannadybala_433.JPGjuliabronisz_429.JPGdominika szymczuk_227.JPGhannadybala_347.JPGagatabordzoł_179.JPGpatrycjaszydlowska_262.JPGhannadybala_290.JPGhannadybala_168.JPGagatabordzoł_167.JPGhannadybala_193.JPGhannadybala_309.JPGpatrycjaszydlowska_212.JPGagatabordzoł_131.JPGjuliabronisz_52.JPGjuliabronisz_532.JPGdominika szymczuk_76.JPGjuliabronisz_648.JPGhannadybala_93.JPGhannadybala_425.JPGhannadybala_233.JPGnikolajukowska_33.JPGdominika szymczuk_09.JPGagatabordzoł_339.JPGhannadybala_129.JPGdominika szymczuk_360.JPGagatabordzoł_379.JPGdominika szymczuk_93.JPGhannadybala_89.JPGhannadybala_244.JPGpatrycjaszydlowska_130.JPGagatabordzoł_287.JPGjuliabronisz_149.JPGagatabordzoł_50.JPGjuliabronisz_118.JPGagatabordzoł_05.JPGpatrycjaszydlowska_169.JPGpatrycjaszydlowska_34.JPGpaulinasowa_02.JPGdominika szymczuk_362.JPGnikolajukowska_63.JPGhannadybala_368.JPGdominika szymczuk_263.JPGjuliabronisz_291.JPGagatabordzoł_145.JPGpatrycjaszydlowska_28.JPGdominika szymczuk_220.JPGagatabordzoł_108.JPGagatabordzoł_319.JPGjuliabronisz_480.JPGhannadybala_100.JPGjuliabronisz_340.JPGhannadybala_05.JPGdominika szymczuk_338.JPGnikolajukowska_54.JPGhannadybala_91.JPGhannadybala_28.JPGdominika szymczuk_22.JPGagatabordzoł_375.JPGagatabordzoł_164.JPGdominika szymczuk_56.JPGpaulinasowa_05.JPGagatabordzoł_199.JPGhannadybala_17.JPGdominika szymczuk_92.JPGjuliabronisz_492.JPGnikolajukowska_109.JPGhannadybala_415.JPGdominika szymczuk_79.JPGagatabordzoł_141.JPGjuliabronisz_476.JPGdominika szymczuk_293.JPGhannadybala_127.JPGjuliabronisz_311.JPGjuliabronisz_516.JPGhannadybala_235.JPGjuliabronisz_510.JPGdominika szymczuk_238.JPGhannadybala_264.JPGdominika szymczuk_361.JPGjuliabronisz_13.JPGdominika szymczuk_50.JPGdominika szymczuk_96.JPGhannadybala_355.JPGjuliabronisz_691.JPGpatrycjaszydlowska_320.JPGpatrycjaszydlowska_76.JPGagatabordzoł_119.JPGhannadybala_205.JPGagatabordzoł_113.JPGjuliabronisz_567.JPGpatrycjaszydlowska_59.JPGnikolajukowska_81.JPGpatrycjaszydlowska_282.JPGdominika szymczuk_391.JPGdominika szymczuk_333.JPGdominika szymczuk_381.JPGpatrycjaszydlowska_47.JPGagatabordzoł_88.JPGagatabordzoł_335.JPGpaulinasowa_34.JPGdominika szymczuk_393.JPGagatabordzoł_80.JPGpaulinasowa_38.JPGagatabordzoł_99.JPGpaulinasowa_13.JPGdominika szymczuk_388.JPGhannadybala_159.JPGjuliabronisz_595.JPGhannadybala_13.JPGpaulinasowa_18.JPGdominika szymczuk_346.JPGagatabordzoł_19.JPGhannadybala_304.JPGnikolajukowska_187.JPGagatabordzoł_276.JPGhannadybala_31.JPGpaulinasowa_39.JPGhannadybala_104.JPGagatabordzoł_48.JPGpaulinasowa_40.JPGpaulinasowa_24.JPGnikolajukowska_178.JPGhannadybala_12.JPGagatabordzoł_64.JPGagatabordzoł_96.JPGagatabordzoł_36.JPGjuliabronisz_47.JPGpaulinasowa_23.JPGagatabordzoł_44.JPGhannadybala_138.JPGpaulinasowa_62.JPGpaulinasowa_20.JPGagatabordzoł_66.JPGpaulinasowa_51.JPGpaulinasowa_17.JPGjuliabronisz_620.JPG