2018.09 XV Powiatowy Konkurs Plastyczny i Fotograficzny "Pokażę ci, gdzie mieszkam"

pokazeci2018Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w XV Powiatowym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym "Pokażę Ci, gdzie mieszkam" 2018. Termin składania prac: do 22 października 2018 r.

 Regulamin konkursu dostępny na stronie www.mdk.lubartow.pl w dziale KONKURSY:

http://www.mdk.lubartow.pl/index.php/konkursy/1268-xv-powiatowy-konkurs-plastyczny-i-fotograficzny-pokaze-ci-gdzie-mieszkam

 

Po raz piętnasty zapraszamy dzieci i młodzież powiatu lubartowskiego do udziału w XV Powiatowym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym „POKAŻĘ CI, GDZIE MIESZKAM”.

W jubileuszowym roku 2018, w którym jako Polacy cieszymy się z odzyskanej 100 lat temu niepodległości, chcielibyśmy zaproponować uczestnikom poznanie dziedzictwa naszego kraju i regionu - bogactwa zabytków, dzieł sztuki, miejsc pamięci narodowej i przyrody. Pokażcie w swoich pracach to, co najpiękniejsze w polskiej kulturze – zarówno narodowej, jak i lokalnej.

Celem konkursu plastycznego "Pokażę Ci, gdzie mieszkam" jest zapoznanie dzieci i młodzieży z dziełami polskich artystów m.in. malarstwa realistycznego, historycznego, symbolicznego oraz z wydarzeniami, które były tematem ich twórczości. Praca konkursowa może być:

- kopią, interpretacją polskiego malarstwa, wykorzystującego motywy narodowe i społeczne (np. Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Aleksander i Maksymilian Gierymski, Józef Chełmoński, Piotr Michałowski, Jan Matejko, Leon Wyczółkowski),  

- pracą inspirowaną dziełami polskich artystów   

- kopią lub interpretacją obrazu znanego w najbliższej okolicy (np. obrazy z kościołów, muzeów). 

W części fotograficznej konkursu tematem prac powinny być miejsca ważne w najbliższej okolicy:  zabytki i miejsca pamięci . Organizatorzy zachęcają, aby nie tylko dotrzeć do nich, ale sfotografować je tak, aby pokazać ich piękno – znaleźć ciekawą kompozycję, światło, kontekst w przestrzeni.  Tematem pracy może być także krajobraz najbliższej okolicy, ale pod warunkiem, że uczestnicy skupią się na miejscach charakterystycznych (np. dolina Wieprza, lasy kozłowieckie) i sfotografują je w sposób pokazujący ich wartość i piękno.