2018.11.8 Zapraszamy na finał XV Powiatowego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego "Pokażę Ci, gdzie mieszkam"

pokazeci2018plakat

Znamy już wyniki XV Powiatowego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego "Pokażę Ci, gdzie mieszkam" - zapraszamy uczestników do zapoznania się z werdyktem jury:
 
 
Wszystkich, którzy odnajdą się na liście laureatów zapraszamy wraz z opiekunami na uroczysta galę wręczenia nagród, która odbędzie się 8 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w sali rycerskiej pałacu Sanguszków w Lubartowie (siedziba Starostwa Powiatowego), ul. Słowackiego 8.
 

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizator - PMDK w Lubartowie - zaproponował uczestnikom wyjątkowe zadanie. W części plastycznej konkursu młodzi artyści mieli stworzyć kopię lub pracę inspirowaną polskim malarstwem lub w podobny sposób pochylić się nad obrazem znanym wśród lokalnej społeczności. W części fotograficznej konkursu tematem prac miały być miejsca (zabytki i miejsca pamięci) i krajobraz najbliższej okolicy. Choć temat może wydawać się trudny, aż 323 osoby postanowiły podjąć wyzwanie. O nagrodach i wyróżnieniach decydowało czteroosobowe jury - Arkadiusz Derecki (artysta plastyk, absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Rafał Eret-(artysta plastyk, absolwent Gerrit Rietveld Academie w Amsterdamie), Adrianna Sawczuk- Dejko (artysta plastyk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) oraz Krzysztof Onyszko (redaktor naczelny „Echa Powiatu Lubartowskiego”).

Komentarz jury do werdyktu:

Jury zwróciło uwagę na bardzo wysoki poziom artystyczny prac nadesłanych na konkurs. Widać, ze uczestnicy z entuzjazmem podjęli zaproponowany przez organizatorów temat kopiowania dzieł sztuki polskiej. Pojawiły się ich ciekawe interpretacje, zrealizowane różnymi technikami i środkami formalnymi.

W pracach nagrodzonych w konkursie fotograficznym komisja doceniła poszukiwanie ciekawych kadrów, miejsc i tematów, świadomość kompozycji, także w obrębie cykli fotografii.

Gratulujemy laureatom zapraszamy na galę wręczenia nagród!