2019.02.11 Zapraszamy dzieci na "Artystyczne ferie 2019"

ferie2019

Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat na zajęcia okresowe  "Artystyczne ferie 2019".

I tydzień:
11-15.02.2019 r. godz. 10-15

II tydzień:
18-22.02.2019 r. godz. 10-15 (w dniach wycieczek godziny wyjazdu i powrotuulegają nieznacznym zmianom)

Ilość miejsc: 36 osób/tydzień
składka na materiały i wycieczki: 60 zł/tydzień

W programie:

  • warsztaty artystyczne z nauczycielami PMDK (muzyczne, plastyczne, teatralne i plastyczne, zajęcia integracyjne, gry i zabawy)
  • spacery po Lubartowie
  • 2 wycieczki w tygodniu m.in. do lubelskich instytucji kultury na ciekawe warsztaty, projekcje, filmy, zwiedzanie.

Zapisy na zajęcia „Artystyczne ferie 2019" przyjmuje sekretariat PMDK w Lubartowie,
ul. Szaniawskiego 64, tel. 81 855 3786

Wszyscy uczestnicy zajęć musza złożyć wypełniony pzez rodziców/opiekunów prawnych formularz karty uczestnika, dostepny w dziale PLIKI DO POBRANIA.

 

Prosimy o wyposażenie dzieci w obuwie na zmianę (poza dniami, w których planowane są wycieczki).
    Przypominamy, że nie zapewniamy wyżywienia - dzieci powinny mieć ze sobą własny prowiant oraz napój.
    Rodziców i innych opiekunów dzieci przyprowadzających i odbierających  z zajęć prosimy o wprowadzenie dzieci do siedziby PMDK i odebranie z niej (sala Międzyziemie). Nie umawiajmy sie z dziećmi na parkingu, to niebezpieczne!!!