20190506 100920Marysia Michalik oraz Alicja Fil z PMDK w Lubartowie zostały laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego „Piórem i pędzlem”,  organizowanego w przez Szkołę Podstawową im. S. Żeromskiego w Nałęczowie  pod hasłem „Na krańcu świata”.  6 maja 2019 r. podopieczne pani Edyty Weremczuk wzięły udział w  uroczystym wręczeniu nagród  oraz otwarciu wystawy pokonkursowej.

Monotypia wykonana przez Marysię Michalik została uhonorowana nagrodą profesjonalnego Jury, a praca Alicji Fil - wyróżneiniem.

Wyróżnienie Alicji Fil to jej kolejny sukces w konkursie ogólnopolskim w tym roku szkolnym. W listopadzie 2018 r. utalentowana wychowanka pracowni plastycznej PMDK otrzymała już nagrodę   w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Barwy Wolności”, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie.

Po gali konkursowej młode artystki wraz z instruktorką zwiedziły nałęczowskie Liceum Plastyczne.