2019.09.01 Zapraszamy na zajęcia- terminy spotkań organizacyjnych

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019-2020. Będzie obfitował w zmiany - przede wszystkim siedziby, ale także kadry, ponieważ w gronie nauczycieli i pracowników PMDK pojawią się nowe osoby. Pracę w PMDK rozpocznie muzyk, pan Mateusz Obroślak, a pani Dominika Wąchocka-Kłębukowska wesprze Pracownię Inicjatyw Kulturalnych. Na emeryturę odeszła wieloletnia sekretarka i kadrowa - pani Danuta Dobrzyńska, a jej miejsce zajęła  pani Anna Pożarowszczyk. W minionym roku PMDK pożegnał także wieloletnią dyrektorkę i nauczycielkę PMDK – panią Dorotę Wydrzyńską, która odeszła na emeryturę. W wakacje zapadły decyzje pozwalające zwiększyć ilość wychowanków,  grup oraz zatrudnienie nauczycieli w pracowni plastyczne i muzycznej - rekrutacja wychowanków do nowych grup trwa, zapraszamy!

Dla ustalonych już grup nauczyciele określili terminy spotkań organizacyjnych, ich wykaz zamieszczony jest w dziale REKRUTACJA.

Prosimy wszystkich o zapoznanie się z terminem i obecność na spotkaniu organizacyjnym - zapadają na nim decyzje dotyczące terminu i godziny zajęć, nauczyciele podają także inne ważne informacje dotyczące edukacji w PMDK.