XX Powiatowy Konkurs Plastyczny "Opowieści wigilijne"

XX POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

OPOWIEŚCI WIGILIJNE 2018

 

REGULAMIN

 POBIERZ REGULAMIN

 1. I.ORGANIZATOR: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie.
 2. II.CELE KONKURSU:
 • utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych
 • wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych
 • wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne
 1. III.TEMATYKA:

Boże Narodzenie, świąteczne i noworoczne obrzędy religijne i rodzinne - tradycja i współczesność.

 1. IV.TECHNIKA:
 • malarstwo, rysunek, grafika, kolaż
 • formy przestrzenne: szopki
 1. V.FORMAT: maksymalnie A-3
 2. VI.UCZESTNICTWO: konkurs kierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu lubartowskiego.
 3. VII.KATEGORIE:

Prace plastyczne – płaskie oceniane będą w czterech grupach wiekowych:

 • klasy przedszkolne
 • klasy I-III
 • klasy IV-VI
 • kl. VII-VIII i kl. III gimnazjum

Prace przestrzenne – szopki - oceniane będą w dwóch kategoriach:

  • indywidualnej
  • zbiorowej (rodzinnej)

 

 1. VIII.OPIS PRAC: prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem:

autor, klasa, szkoła lub placówka, miejscowość, adres, telefon, nauczyciel/instruktor.

Uwaga! Prosimy, aby w opisie podawać klasę, a nie wiek dziecka! (w celu ustalenia kategorii wiekowej).

 

 1. IX.TERMIN, MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: do 3 grudnia 2018 r. na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury,

ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów

tel. 81 855 3786

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą uczestniczyły w konkursie.
 • Nadesłane na konkurs prace płaskie nie będą zwracane i wejdą w skład zbiorów galerii PMDK. Szopki , które nie zostały nagrodzone będzie można odebrać z siedziby PMDK od 17 do 23 grudnia 2018 r. Szopki laureatów konkursu będzie można odebrać po 31 stycznia 2019 r.
 • Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac konkursowych.
 • Wyniki konkursu oraz informacja o dokładnym terminie uroczystego podsumowania konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.mdk.lubartow.pl, www.facebook.com/pmdklubartow
 • INFORMACJA DLA LAUREATÓW: warunkiem otrzymania dyplomu oraz przyznanej nagrody jest udział w uroczystym podsumowaniu konkursu.

 

 

 

 

 1. XI.Każda szkoła lub placówka przesyłająca prace proszona jest o :
 2. 1.Dołączenie listy osób biorących udział w konkursie /imię, nazwisko ucznia, klasa, imię
  i nazwisko nauczyciela/.
 3. 2.Podpisanie i dołączenie KLAUZULI ZGODY na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku uczestnika.
 4. 3.Każda praca powinna być opisana wg wzoru pismem drukowanym:

 

 

 

NAZWISKO i IMIĘ

 

KLASA

 

TYTUŁ PRACY PLASTYCZNEJ FOTOGRAFICZNEJ, LITERACKIEJ

 

SZKOŁA/ INSTYTUCJA

 

ADRES, E-MAIL, TELEFON PLACÓWKI

 

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA

 

 

 

 

 

 

W przypadku braku wymaganych informacji o autorze praca nie będzie oceniona. Prace przysłane na konkurs nie będą zwracane.

 

 

 

 

 

 

UWAGA:

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania prac do celów promocyjnych i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację prac, dokumentacji fotograficznej z imprezy, a także danych osobowych wynikających z regulaminu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 

KLAUZULA ZGODY na przetwarzanie danych i wykorzystywanie wizerunku uczestnika konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 - RODO)

 

 1. 1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka) w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu (wystawy, imprezy) oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
 2. 2.Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów.
 3. 3.Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia konkursu.
 4. 4.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku (mojego dziecka), utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie na potrzeby konkursu.
 5. 5.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 6. 6.Dla potrzeb konkursu mój wizerunek (mojego dziecka) może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu (wystawy, imprezy) oraz w celach informacyjnych.
 7. 7.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
  w mediach (w tym w Internecie na stronach Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
  w Lubartowie, na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
 8. 8.Mój wizerunek (wizerunek mojego dziecka) nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej i nie może naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

 

 

Zezwalam na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb statystycznych placówki oraz potrzeb organizacji i promocji konkursu oraz publikację dzieła, jak i wizerunku dziecka na w/w warunkach

 

.........................................................................................................................

                                         (imię i nazwisko dziecka)

 

..............................................................................................

                                                                                                                                                       (podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

 

2018.10.26 Premiera spektaklu "Big Touches" Teatru Trupa

2018trupa premieraPowiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie zaprasza młodzież i dorosłych na premierę Teatru „Trupa”: ”Big Touches” wg Hanocha Levina w reżyserii Jolanty Tomasiewicz. Najnowszy spektakl lubartowskiego teatru młodzieżowego będzie można zobaczyć w piątek 26 października 2018 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie przy ul. Chopina 6.

Spektakl „Big Touches” powstał w oparciu o tragifarsę izraelskiego pisarza i dramaturga Hanocha Levina. Opowiada o skomplikowanych relacjach między dwoma przyjaciółmi, kiedy w ich życie wkracza kobieta. Levin w mistrzowski sposób, pod płaszczykiem zwykłej historii, porusza tak uniwersalne tematy jak samotność i alienacja człowieka, czerpanie satysfakcji z poniżania słabszych, walka o władzę i dominację, potrzeba miłości. Przez swój charakterystyczny, nieco ironiczny i prześmiewczy język obnaża i piętnuje ukryte przywary człowieka, a jednocześnie nadaje im „swojski” i zrozumiały w każdej szerokości geograficznej rys.

Teatr „Trupa” powstał ponad 20 lat temu. W aktualnym składzie zespołu są zarówno młodzi aktorzy, którzy pracowali w teatrze kilka lat, jak i ci, którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę z teatrem. Zespół jest laureatem festiwali i konkursów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, m.in. inowrocławskiej Arlekinady i lubelskich Zwierciadeł

Obsada:

Jacobi – Kamil Żebrowski

Leindental – Piotr Adamczyk

Szahasz – Natalia Florek

W pozostałych rolach:

Natalia Rola

Małgorzata Chruścik

Mikołaj Oniśk

Reżyseria: Jolanta Tomasiewicz

Scenariusz (adaptacja) – Teatr TRUPA

Plakat: Jakub Płocheć

2018.10.19 Integracja w świetle nocy z Samorządem Wychowanków PMDK

startart2018Samorząd Wychowanków zaprasza młodzież  z PMDK (13-19 lat)  na spotkanie "Integracja w świetle nocy" w piątek 19 października 2018 r. o godz. 18.00 do Galerii PMDK na II p. budynku przy ul. Szaniawskiego 64. W programie:

 • wernisaż wystawy "PLAST.R 2018" autorstwa młodzieży z pracowni plastycznej PMDK
 • jedzonko i zapoznajka: przy poczęstunku będziemy mieli możliwość poznania osób z innych grup i wspólną zabawę
 • warsztaty malowania światłem prowadzone przez Urszulę Bednarczyk z pracowni teatralno medialnej. Trzeba koniecznie przynieść ze sobą latarkę, telefon lub inne źródło światła na baterię. Dzięki poruszaniu latarkami w ciemności powstaną "malowane światłem" zdjęcia, które później będzie można zabrać do domu.

Zapraszamy!!!

2010.10.1 Otrzęsiny w plenerze dla wychowanków PMDK

otrzesiny9 12 2018Zapraszamy naszych wychoawanków w wieku 9-12 lat do wzięcia udziału w "Otrzęsinach w plenerze" nad zalewem w Pałecznicy 1.10.2018 r. w godz. 16.00 - 19.30.  Spotkają sie tam wszystkie grupy w przedziale wiekowym 9-12 lat , które tego dnia mają zajecia  w PMDK. Zapraszamy również do udziału wychownków, którzy mają zajęcia w inne dni. Wycieczka jest finansowana ze środków Rady Rodziców . Aby wziąć udział w wycieczce , trzeba złożyć wypełnione zezwolenie na wycieczkę do 27.09.2018 r. (czwartek) w sekretariacie PMDK lub u nauczycieli prowadzących zajęcia.

Prosimy o zabranie prowiantu na ognisko!

2018.09 XV Powiatowy Konkurs Plastyczny i Fotograficzny "Pokażę ci, gdzie mieszkam"

pokazeci2018Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w XV Powiatowym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym "Pokażę Ci, gdzie mieszkam" 2018. Termin składania prac: do 22 października 2018 r.

 Regulamin konkursu dostępny na stronie www.mdk.lubartow.pl w dziale KONKURSY:

http://www.mdk.lubartow.pl/index.php/konkursy/1268-xv-powiatowy-konkurs-plastyczny-i-fotograficzny-pokaze-ci-gdzie-mieszkam

 

Po raz piętnasty zapraszamy dzieci i młodzież powiatu lubartowskiego do udziału w XV Powiatowym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym „POKAŻĘ CI, GDZIE MIESZKAM”.

W jubileuszowym roku 2018, w którym jako Polacy cieszymy się z odzyskanej 100 lat temu niepodległości, chcielibyśmy zaproponować uczestnikom poznanie dziedzictwa naszego kraju i regionu - bogactwa zabytków, dzieł sztuki, miejsc pamięci narodowej i przyrody. Pokażcie w swoich pracach to, co najpiękniejsze w polskiej kulturze – zarówno narodowej, jak i lokalnej.

Celem konkursu plastycznego "Pokażę Ci, gdzie mieszkam" jest zapoznanie dzieci i młodzieży z dziełami polskich artystów m.in. malarstwa realistycznego, historycznego, symbolicznego oraz z wydarzeniami, które były tematem ich twórczości. Praca konkursowa może być:

- kopią, interpretacją polskiego malarstwa, wykorzystującego motywy narodowe i społeczne (np. Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Aleksander i Maksymilian Gierymski, Józef Chełmoński, Piotr Michałowski, Jan Matejko, Leon Wyczółkowski),  

- pracą inspirowaną dziełami polskich artystów   

- kopią lub interpretacją obrazu znanego w najbliższej okolicy (np. obrazy z kościołów, muzeów). 

W części fotograficznej konkursu tematem prac powinny być miejsca ważne w najbliższej okolicy:  zabytki i miejsca pamięci . Organizatorzy zachęcają, aby nie tylko dotrzeć do nich, ale sfotografować je tak, aby pokazać ich piękno – znaleźć ciekawą kompozycję, światło, kontekst w przestrzeni.  Tematem pracy może być także krajobraz najbliższej okolicy, ale pod warunkiem, że uczestnicy skupią się na miejscach charakterystycznych (np. dolina Wieprza, lasy kozłowieckie) i sfotografują je w sposób pokazujący ich wartość i piękno.