kubakostylaanimator2014NAJMŁODSZY ANIMATOR KULTURY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
W dniu 21. X 2014r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie miało miejsce niecodzienne i prestiżowe wydarzenie "Gala Kultury 2014" nad którym patronat honorowy sprawował Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. Teatr ledwo pomieścił licznych gości przybyłych z najdalszych zakątków naszego województwa. Nie zabrakło również przedstawicieli naszego powiatu wraz z najmłodszym zgłoszonym do konkursu wychowankiem Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury – Jakubem Kostyłą.
Jakub jest laureatem wielu konkursów plastycznych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym i "ma grubszą teczkę z dyplomami niż niejeden dorosły”- jak powiedział o nim dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie dr Artur Sępoch.
W tym roku otrzymał z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego wyróżnienie najmłodszego animatora kultury w województwie lubelskim.
Dodajmy jeszcze , że Jakub jest stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, został również zauważony przez Starostę Lubartowskiego i nagrodzony Złotym Talentem w 2013 roku.
Jakub na co dzień pracuje w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury pod kierunkiem p. Izabelli Dybały i p. Edyty Weremczuk.

Jak co roku, zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w XVI edycji Poiwatowego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Opowieści Wigilijne". W dziale "Konkursy" oraz na Facebooku opublikowaliśmy już regulaminy tegorocznych konkursów. Prace przyjmujemy do 2 grudnia 2014r.  Wprowadziliśmy kilka zmian w regumlaminach, np. od tego roku przyjmujemy  prace literackie w 3 egzemplarzach. Prosimy o wnikliwe przeczytanie regulaminów i zapraszamy do składania prac!

michalchomiuk"...Wieczorną porą, gdy słońce spać już poszło, stary, siwy Marcin usadowił się na wygodnym, niskim stołeczku za stodołą i zwrócił wzrok ku rozległym połaciom szumiącego zboża. Dookoła dziadka na trawie rozsiadło się z półtora tuzina młodzieży i czekało w milczeniu i skupieniu, aż staruszek zbierze myśli i zacznie opowiadać…" (Michał Chomiuk „Dziwy spod strzechy i wierzbowej dziupli”)

Chcecie posłuchać opowieści??? Zapraszamy w środę 5 listopada o godz. 17.00 do naszej Galerii na wernisaż prac malarskich Michała Chomiuka.

Kochani!

Mamy Radę Samorządu Uczniowskiego PMDK na rok 2014-2015, do której należą przedstawiciele wszystkich pracowni placówki. 26.09.2014r. odbyło się pierwsze zebranie Rady, podczas którego, wybrano:

Przewodniczącą SU PMDK – Justynę Igleniec

Zastępcę Przewodniczącej SU PMDK – Juliannę Baran

Kronikarza SU PMDK – Sylwię Komar

Sekretarza SU PMDK – Jakuba Kostyłę

Członami Rady Samorządu SU PMDK zostali:

- Iga Małyska

- Izabela Romanek

- Aleksandra Florek

- Michał Bodziak

Wybrano także Opiekuna SU PMDK

– Dorotę Wydrzyńską – nauczycielkę Pracowni Inicjatyw Kulturalnych PMDK

Rada SU PMDK planuje zorganizować dyskoteki, wycieczki, mini-konkursy artystyczne, prezentacje osób o szczególnych zainteresowaniach i pasjach, pokazy artystyczne poszczególnych pracowni, grupowe akcje artystyczne.

Rada SU PMDK zaprasza wszystkich Wychowanków PMDK do stałej współpracy! Aby uzyskać rzetelną informację o Waszych oczekiwaniach dotyczących rodzaju przedsięwzięć  Rady SU PMDK,  do dnia 16-go października zostanie przeprowadzona ankieta we wszystkich pracowniach. Zastanówcie się więc i napiszcie – jakich imprez oczekujecie i w jaki sposób możecie się włączyć w ich organizację!

startartZapraszamy serdecznie młodzież na otwarcie sezonu artystycznego w IKA-Cafe. Pierwsze spotkanie  w roku szkolnym 2014/2015 ma tytuł START ART i odbedzie się w piątek 17 października 2014r. o godz. 18.00 w Międzyziemiu PMDK. W programie pokazy artystyczne - wychowanków pracowni tanecznej, Młodzieżowego Studia Piosenki, młodych aktorów z Grupy NO oraz teatru Pięć Złotych i inne niespodzianki.