2019.03.14 "Spotkania pomiędzy" - teatralna i plastyczna twórczość młodzieży w PMDK

2019spotkaniapomiedzy

PMDK w Lubartowie zaprasza na "Spotkania pomiędzy" - prezentację teatralnej i plastycznej twórczości młodzieży - 14 marca 2019 r. o godz. 18.00 do sali teatralnej "Międzyziemie" w PMDK. Wystąpią reprezentanci PMDK - Teatr 5 Złotych (opiekun: Małgorzata Adamczyk), a na wystawie PLAST.R zaprezentowane zostaną prace młodzieży z pracowni plastycznej, pracującej pod kierunkiem Izabelli Dybały i Edyty Weremczuk. Będzie można podziwiać także zaproszonych gości – spektakl „Bezwład” zagra Teatr Arteria przygotowany przez pana Adriana Kracia, a na w galerii będzie można podziwiać prace malarskie grupy plastycznej z kl. VIII ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie, prowadzonej przez pana Cezarego Misiurskiego.

„On”

TEATR 5 ZŁOTYCH

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie

scenariusz: na podstawie dramatu Przemysława Jurka „Maminsynek”

reżyseria: Małgorzata Adamczyk

muzyka: Mery Spolsky

obsada:

Marta Czarniak, Patrycja Kęska, Aleksandra Obroślak, Weronika Obroślak, Gabriela Orłowska, Miłosz Samolej, Dagmara Siwiec, Bartłomiej Sternik, Karina Szczepaniak, Dominika Woch, Dominik Zadziorka

czas trwania: 25 min.

DSC 0318o spektaklu:
Zespół po raz pierwszy nie pracuje na autorskim scenariuszu, lecz wziął na warsztat dramat Przemysława Jurka, tekst otrzymał nagrodę w Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 2013 roku. Młody bohater próbuje poradzić sobie ze swoją przeszłością, szuka odpowiedzi na pytanie, kim jest? Jak przeszłość go określa? Jaki ma wpływ na to, kim jest dziś? To również spojrzenie w głąb psychiki młodego człowieka…

Teatr 5 Złotych pracuje ze sobą od 3 lat. Dotychczas zaprezentował dwie premiery. Zadebiutował spektaklem Bzdurki czyli baśnie dla dzieciiinyych, za który otrzymał wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2016" w Lublinie pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Ostatnia premiera to My. Po prostu. Spektakl był wielokrotnie prezentowany na różnych scenach, czego efektem są nagrody: II nagroda w Wojewódzkich Prezentacjach Teatrów Młodzieżowych pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, I nagroda w Przeglądzie Teatrów Młodzieżowych, Kabaretów "Młody Teatr" Scena Młodych 2018 oraz nagroda aktorska dla Kariny Szczepaniak, wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maska" w Lublinie. Podczas tego konkursu został również wyróżniony aktor zespołu – Miłosz Samolej za kreację aktorską. Grupa uczestniczyła również w prezentacjach niekonkursowych takich jak: Witryna Teatralna, organizowana przez PMDK, czy VIII Spotkania Teatralne w Kraśniku.

 

 

 

2019teatrarteriaTeatr Arteria „Bezwład”

Reżyseria: Adrian Krać

Scenariusz: Zespół

Muzyka: Jakub Grzegorczyk

Występują: Anna Szymczak, Agnieszka Guz, Agnieszka Iwanek, Karolina Tomala, Lidia Bielawska, Jakub Wójcik

Czas trwania: 30 min.

Spotkanie po latach potrafi wyzwolić w nas bardzo pozytywne emocje. Może też spowodować odgrzebanie dawnego konfliktu. Jeśli dojdzie do tego przeżycie niezwykle silnego doświadczenia, jakim jest śmierć bliskiej osoby, losy ludzi uwikłanych w konflikt przybierają tragiczny obrót. W obliczu śmierci, stajemy się bezbronni, wrażliwi i bezwładni. Śmierć staje się przyczyną do rozważań nad naszą wspólną tożsamością. Powrót do metaforycznego „domu” jest dla nas polem do namysłu nad stanem naszego ducha w dobie powolnej degradacji naszej wiary i ogarniającego nas odosobnienia.

 

 

2019.03.25 Ogólnopolskie konkursy recytatorskie w PMDK

przebudzeni2019Zapraszamy młodzież klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych do udziału w w powiatowych eliminacjach XIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Przebudzeni do życia"!

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 marca 2019 r.

Termin eliminacji powiatowych: 25 marca 2019 r. godz. 11.00 , Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64,  sala teatralna "Międzyziemie"

REGULAMIN - OKR "Przebudzeni do życia"

KARTA UCZESTNIKA - OKR "Przebudzeni do życia"

 

 

 

 

 

okr2019Młodzież szkół ponadpodstawowych i dorosłych zapraszamy  do udziału w powiatowych eliminacjach  64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego!

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 marca 2019 r.

Termin eliminacji powiatowych: 25 marca 2019 r. godz. 11.00 , Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64,  sala teatralna "Międzyziemie"

REGULAMIN 64.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

karta uczestnika - recytacja, wywiedzione ze słowa

karta uczestnika - poezja śpiewana

karta uczestnika - teatr jednego aktora

2019.02 Wielki sukces Laury Wąsik i Alicji Karwowskiej z PMDK

laura wasik fot. magdalena sikora-wasik

Wprawdzie sezon kolędowy już za nami, ale pragniemy przypomnieć o ogromnym sukcesie naszych najmłodszych wokalistek: Laury Wąsik i Alicji Karwowskiej. Z puławskiego XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd obie solistki przywiozły laury w swoich kategoriach wiekowych. Laura Wąsik, podopieczna pani Anny Kozak, została uhonorowana I nagrodą w kategorii : dzieci przedszkolne i oddziały zerowe, soliści-wokaliści. Alicja Karwowska, przygotowywana przez panią Grażynę Grymuzę, otrzymała w tym roku wyróżnienie w kategorii solistów z klas I-III szkół podstawowych. Nie jest to pierwszy sukces dla Ali w tym roku szkolnym - na jesieni wyśpiewała już "Złotego kasztana", czyli I nagrodę w Wojewódzkim Konkursie Piosenki „Jesienne nutki 2018”. Natomiast I nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach Alicja otrzymała w 2017 r.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów reprezentantkom PMDK!

alicja karwowska

2019.02.11 Program "Artystycznych ferii 2019" w PMDK

ferie2019Przedstawiamy program zajeć okresowych "Artystyczne ferie 2019":

 Wszyscy uczestnicy zajęć muszą złożyć wypełniony pzez rodziców/opiekunów prawnych formularz karty uczestnika, dostepny w dziale PLIKI DO POBRANIA.

ARTYSTYCZNE FERIE 2019 – PROGRAM – I tydzień

 • 11 lutego 2019 r. poniedziałek

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W PMDK
10.00 - 11.00
Zajęcia organizacyjne z Pracownią Inicjatyw Kulturalnych
Wyjaśnienie zasad i porządku zajęć, programu, zapoznanie z regulaminem wychowanka, regulaminem wycieczki instrukcja bezpiecznej ewakuacji z budynku. Podział na grupy. Przedstawienie instruktorów.
11.00 – 15.00
Zajęcia warsztatowe w PMDK w 3 grupach
Warsztaty teatralne/plastyczne
Warsztaty taneczne
Warsztaty muzyczne

 

 • 12 lutego 2019 r. wtorek godz. 8.15 – 14.00

 

WYCIECZKA do Lublina - Spektakl "Calineczka" Teatr Andersena, zwiedzanie Centrum Spotkania Kultur.

Godz. 8.15 –zbiórka w PMDK, sprawdzenie listy obecności, przypomnienie regulaminu wycieczki

8.30 - wyjazd

10.00 – 11.15 - Spektakl "Calineczka", Teatr Andersena, Plac Teatralny 1, Lublin

12.00 -13.00 – Zwiedzania Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1, Lublin

14.00 – powrót do PMDK

 

 

 • 13 lutego 2019 r. środa godz. 10.00 – 15.00

Zajęcia warsztatowe w PMDK w 3 grupach

Warsztaty teatralne/plastyczne
Warsztaty taneczne
Warsztaty muzyczne

Zajęcia integracyjne z Pracownią Inicjatyw Kulturalnych/spacer

 

 • 14 lutego 2019 r. czwartek godz. 10.00 – 15.00

Zajęcia warsztatowe w PMDK w 3 grupach

Warsztaty teatralne/plastyczne
Warsztaty taneczne
Warsztaty muzyczne

Godz. 13.00 – spotkanie profilaktyczne na terenie Straży Pożarnej

 

 • 15 lutego 2019 r. piątek godz. 8.15 – 13.30.

 

WYCIECZKA do Lublina - "Kłopoty Pana Patyka" Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12

Godz. 8.15– zbiórka w PMDK, sprawdzenie listy obecności, przypomnienie regulaminu wycieczki

Godz. 8.30 wyjazd

Godz. 10.00 – 11.15 - projekcja filmu "Kłopoty Pana Patyka" CK/ ul. Peowiaków 12

11.30 – Dziki pokój/ ul. Peowiaków 12

13.30 – powrót do PMDK

 

ARTYSTYCZNE FERIE 2019 – PROGRAM – II tydzień

 

 • 18 lutego 2019 r. poniedziałek godz. 10.00-15.00

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W PMDK
10.00 - 11.00
Zajęcia organizacyjne z Pracownią Inicjatyw Kulturalnych
Wyjaśnienie zasad i porządku zajęć, programu, zapoznanie z regulaminem wychowanka, regulaminem wycieczki instrukcja bezpiecznej ewakuacji z budynku. Podział na grupy. Przedstawienie instruktorów.
11.00 – 15.00
Zajęcia warsztatowe w PMDK w 3 grupach
Warsztaty teatralne/plastyczne
Warsztaty taneczne
Warsztaty muzyczne

 

 • 19 lutego 2019 r. wtorek godz. 10.00 – 15.15

 

WYCIECZKA DO Lublina - Dom Słów – Izba Drukarstwa/warsztaty, oglądanie spektakli teatralnych w Centrum Kultury w ramach przeglądu Albertiana

Godz. 10.00 –zbiórka w PMDK, sprawdzenie listy obecności, przypomnienie regulaminu wycieczki

11.15 – 12.45 - warsztaty opowieści/oprowadzanie po Izbie Drukarstwa, Dom Słów, ul. Żmigród 1/ Królewska 17

13.00-14.00 – Oglądanie spektakli i prezentacji muzycznych w ramach XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”, Centrum Kultury w Lublinie

 • 20 lutego 2019 r. środa godz. 10.00 – 15.00

Zajęcia warsztatowe w PMDK w 3 grupach

Warsztaty teatralne/plastyczne
Warsztaty taneczne
Warsztaty muzyczne

Zajęcia integracyjne z Pracownią Inicjatyw Kulturalnych/spacer

 

 • 21 lutego 2019 r. czwartek godz. 10.00 – 15.00

Zajęcia warsztatowe w PMDK w 3 grupach

Warsztaty teatralne/plastyczne
Warsztaty taneczne
Warsztaty muzyczne

Godz. 13.00 – spotkanie profilaktyczne na terenie Komendy Powiatowej Policji

 

 • 22 lutego 2019 r. piątek godz. 9.15 – 14.30

 

WYCIECZKA DO Muzeum wsi Lubelskiej (skansen) – warsztaty + ognisko 10.30-13.30

Prosimy o zabranie prowiantu na ognisko!!!

Godz. 9.00 – zbiórka w PMDK, sprawdzenie listy obecności, przypomnienie regulaminu wycieczki

Godz. 9.15. wyjazd

Godz. 10.30 – 13.30 - warsztaty

14.30 – powrót do PMDK

 

Wszyscy uczestnicy zajęć muszą złożyć wypełniony pzez rodziców/opiekunów prawnych formularz karty uczestnika, dostepny w dziale PLIKI DO POBRANIA.

 

 • Prosimy o wyposażenie dzieci w obuwie na zmianę (poza dniami, w których planowane są wycieczki).
 •     Przypominamy, że nie zapewniamy wyżywienia - dzieci powinny mieć ze sobą własny prowiant oraz napój.
 •     Rodziców i innych opiekunów dzieci przyprowadzających i odbierających  z zajęć prosimy o wprowadzenie dzieci do siedziby PMDK i odebranie z niej (sala Międzyziemie). Nie umawiajmy sie z dziećmi na parkingu, to niebezpieczne!!!  Dzieci powinny być odbierana wyłącznie przez osoby wymienione w karcie uczestnika.
 • W dni, które planujemy spędzić w Lubartowie, dzieciom przyda się wygodny strój do zabaw ruchowych, buty na zmianę oraz strój stosowny do pogody – umożliwiający wyjście na spacer. Dzieci ubierają się samodzielnie.
 • Podczas warsztatów plastycznych (codziennie) istnieje także ryzyko zabrudzenia ubrań farbami, prosimy o uwzględnienie tej sprawy podczas wyboru stroju dla dziecka.
 • W dniu wyjazdu do skansenu (22.02) prosimy o zaopatrzenie dzieci w prowiant na ognisko.