2018.11.25 Koncert patriotyczny "Sto lat, Polsko"

DSC_1265.JPGDSC_1220.JPGDSC_1127.JPGDSC_0979.JPGDSC_1082.JPGDSC_1002.JPGDSC_1145.JPGDSC_0988.JPGDSC_1026.JPGDSC_1156.JPGDSC_1209.JPGDSC_1005.JPGDSC_1189.JPGDSC_1113.JPGIMG_9743 Kopia.JPGDSC_1137.JPGDSC_1144.JPGDSC_1269.JPGDSC_1294.JPGDSC_1041.JPGDSC_1213.JPGDSC_1185.JPGDSC_1130.JPGDSC_1226.JPGDSC_1018.JPGDSC_1025.JPGDSC_1211.JPGDSC_1314.JPGDSC_1058.JPGDSC_1296.JPGDSC_0989.JPGDSC_1306.JPGDSC_1140.JPGDSC_1109.JPGDSC_0997.JPGDSC_1022.JPGDSC_1087.JPGDSC_1153.JPGDSC_1032.JPGDSC_1065.JPGIMG_9743.JPGDSC_0962.JPGDSC_1174.JPGDSC_1100.JPGDSC_1286.JPG