019.06.24 "Artystyczne wakacje 2019" w PMDK - I tydzień

IMG 897640 dzieci w wieku 7-12 lal spędziło pierwszy wakacyjny tydzień ( 24 - 28.06.2019) na warsztatach i wycieczkach realizowanych w ramach zajęć okresowych „Artystyczne wakacje 2019”. Codziennie odbywały się warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, ruchowe prowadzone przez nauczycieli PMDK rotacyjnie w czterech grupach. Podczas przerw miedzy zajęciami oraz zajęcia z całą grupą (40 osób) były zagospodarowane przez nauczycieli Pracowni Inicjatyw Kulturalnych. W programie znalazły się dwie wycieczki -  na warsztaty artystyczne -plener malarski w Kazimierzu Dolnym oraz integracyjna  - do Bobrówki.