XVI POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY OPOWIEŚCI WIGILIJNE 2014

XVI POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
OPOWIEŚCI WIGILIJNE 2014

REGULAMIN

POBIERZ W WERSJI DO DRUKU

ORGANIZATOR: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie.

CELE KONKURSU:
• utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych.
• wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych.
• wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów
prowadzących zajęcia plastyczne.

TEMATYKA:
Boże Narodzenie, świąteczne i noworoczne obrzędy religijne i rodzinne;
tradycja i współczesność.

TECHNIKA:
- malarstwo, rysunek, grafika, kolaż,
- formy przestrzenne: szopki, gwiazdy betlejemskie.

FORMAT: maksymalnie A-3
UCZESTNICTWO: konkurs kierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu lubartowskiego.
WIEK: prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych:
klasy przedszkolne, klasy I-III, klasy IV-VI, klasy gimnazjalne.

OPIS PRAC: prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem:
autor, klasa, szkoła lub placówka, miejscowość, adres, telefon, nauczyciel/instruktor.
Uwaga! Prosimy , aby w opisie podawać klasę, a nie wiek dziecka! (w celu ustalenia kategorii wiekowej).

TERMIN, MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: do 2 grudnia 2014r.
na adres:
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- prace niezgodne z regulaminem,, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą uczestniczyły w konkursie
- nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane i wejdą w skład zbiorów galerii PMDK
- Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac konkursowych.

Wyniki konkursu oraz informacja o dokładnym terminie uroczystego podsumowania konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.mdk.lubartow.pl, http://www.facebook.com/pmdk.wlubartowie do dnia 10 grudnia 2014r.

INFORMACJA DLA LAUREATÓW: warunkiem otrzymania dyplomu oraz przyznanej nagrody jest udział w uroczystym podsumowaniu konkursu.

UWAGA:
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania prac do celów promocyjnych i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację prac, dokumentację fotograficzną z imprezy, a także publikację danych osobowych wynikających z regulaminu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.