XVI POWIATOWY KONKURS LITERACKI OPOWIEŚCI WIGILIJNE 2014

XVI POWIATOWY KONKURS LITERACKI
OPOWIEŚCI WIGILIJNE 2014

REGULAMIN

POBIERZ W WERSJI DO DRUKU

ORGANIZATOR: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie.
CELE:
1.Inspirowanie dzieci i młodzieży do podjęcia w swej twórczości literackiej tematów związanych ze zwyczajami, tradycjami i obrzędowością okresu świąteczno-noworocznego.
2.Pobudzanie aktywności twórczej i promocja młodych talentów literackich.
tematyka prac powinna być związana:
- z refleksjami dotyczącymi wartości uniwersalnych /tj. rodziną, wiarą, poczuciem wspólnoty i solidarności społecznej, itp./
- kultywowaniem tradycji i obrzędowości okresu świąteczno-noworocznego.

FORMY WYPOWIEDZI LITERACKIEJ:
proza /do 3 stron maszynopisu/
poezja /max. 3 wiersze/

WAŻNE!!! PRACE LITERACKIE PROSIMY PRZESYŁAĆ W 3 KOPIACH.

UCZESTNICTWO: konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu lubartowskiego.
WIEK: prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych:
klasy I-III, klasy IV-VI, klasy gimnazjalne, klasy szkół ponadgimnazjalnych.
OPIS PRAC: prace powinny być opisane drukowanym pismem:
autor, klasa, placówka, miejscowość, adres, telefon, nauczyciel/instruktor.

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: do 2 grudnia 2014r.,
na adres:
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
- Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac.

Wyniki konkursu oraz informacja o dokładnym terminie uroczystego podsumowania konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.mdk.lubartow.pl, http://www.facebook.com/pmdk.wlubartowie
do dnia 10 grudnia 2014r.
INFORMACJA DLA LAUREATÓW: warunkiem otrzymania dyplomu oraz przyznanej nagrody jest udział w uroczystym podsumowaniu konkursu.

UWAGA:
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania prac do celów promocyjnych i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację prac, dokumentację fotograficzną z imprezy, a także publikację danych osobowych wynikających z regulaminu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.