Tygodniowy rozkład zajęć stałych w PMDK w Lubartowie

TYGODNIOWY   PLAN    ZAJĘĆ PMDK
rok   szkolny   2018/2019

 OBOWIĄZUJE OD 03.09.2018r.

Pracownia muzyczna Nauczyciel: Anna Kozak

Poniedziałek

Wtorek

Środa

 

Czwartek

Piątek

Dz.2
Warsztaty umuzykalniające dla dzieci
6-9 lat I grupa


15.25-16.10

16.15-17.00

Dz. 2
Warsztaty umuzykalniające dla początkujących
5-6 lat

 

17.05-17.50

Dz. 3
Warsztaty instrumentalne
6-10 lat
gr. I rok

15.10-15.55                                                        16.00-16.45

16.50-17.35

Dz.4
Warsztaty instrumentalne
10-13 lat
gr. II rok

17.40-18.25

18.30-19.15 

                      

Dz.5

Zespół wokalny (reprezentacyjny)      

16.00-16.45

16.50-17.35

Dz.6
Warsztaty wokalne                
9-12 lat I grupa

16.00-16.45
16.50-17.35

 

Dz.7
Warsztaty wokalne
                       9-12 lat II grupa

17.40-18.25                               18.30-19.15

Dz. 8
Warsztaty wokalne    
12-15 lat

 

14.40-15.25
15.30.16.15

 

 

Dz.9

Warsztaty umuzykalniające dla dzieci 6-9 lat II grupa

 

16.20-17.05                           17.10-17.55 

Pracownia muzyczna Nauczyciel: Grażyna Grymuza

Poniedziałek

Wtorek

Środa

 

Czwartek

Piątek

Dz.10
Warsztaty wokalne        
9-12 lat

16.00-16.45                               16.50-17.35

Dz.11
Warsztaty wokalne          
12-14 lat                          

17.40-18.25                                     18.30-19.15

 

Dz.12
Warsztaty umuzykalniające dla początkujących
5-6 latki

 

16.00-16.45

Dz.13
Warsztaty umuzykalniające dla dzieci
6-9 lat

16.50-17.35

17.40-18.25 

Dz.14
Warsztaty wokalne            
14-18 lat

15.00-15.45                             15.50-16.35

Dz.15
Zespół wokalny                        

16.40-17.25                             17.30-18.15                               18.20-19.05

Pracownia taneczna Nauczyciel: Jolanta Grabowska

Poniedziałek

Wtorek

Środa

 

Czwartek

Piątek

Dz.16

Warsztaty rytmiczno- taneczne dla początkujących 6-7 lat

16.30-17.15

 

Dz.17
Zespół taneczny-
dziecięcy 9-12 lat

17.20-18.05

18.10-   18.55

19.00-19.45

 Dz.18
Warsztaty taneczne
7-9 lat


16.30-17.15
17.20-18.05

 

Dz.19
Warsztaty
taneczne 10-12 lat

18.10-18.55 

19.00-19.45

Dz.20
Warsztaty taneczne
8-10 lat

16.30-17.15
17.20-18.05

 

Dz.21
Zespół taneczny
12-18 lat

18.10-18.55
19.00-19.45

Dz.21
Zespół taneczny
12-18 lat

16.30-17.15


 

Dz.22
Warsztaty taneczne
12-14 lat

17.20-18.05
18.10-18.55

Dz.23
Zespół taneczny-
breakdance 10-14 lat


16.30-17.15
17.20-18.05

18.10-18.55
Pracownia taneczna Nauczyciel: Eliza Maruszak

Poniedziałek

Wtorek

Środa

 

Czwartek

Piątek

Dz.24
Warsztaty rytmiczno- taneczne dla początkujących
6-7 lat
16.00- 16.45

Dz.25

Zespół taneczny 7-9 lat

 

16.50-18.00 (1,5 godz.)

 

Dz.26

 Zespół taneczny 10-12 lat                                                  18.10-19.20 (1,5 godz.)

 

Dz.27
Warsztaty taneczne      
7-9 lat
16.30- 17.15
17.20 -18.05

Dz.26                                                     Zespół taneczny 10-12 lat                                                  18.10-19.20 (1,5 godz.)

Dz.25

Zespół taneczny 7-9 lat

16.30-17.40 (1,5 godz.)

 

Pracownia plastyczna nauczyciel: Izabella Dybała

Poniedziałek

Wtorek

Środa

 

Czwartek

Piątek
 

Dz.28
Warsztaty sztuk plastycznych
9-11 lat              

 

17.00-17.45

17.50-18.35


Dz.29
Warsztaty sztuk plastycznych
11-15 lat

18.45-19.30

19.35-20.20


Dz.30 Warsztaty plastyczne dla początkujących 6-7 lat

 

17.00-17.45

Dz.31
Warsztaty sztuk plastycznych
7-9 lat

16.20-17.05                             17.10-17.55


Dz.32
Warsztaty sztuk plastycznych
13-18 lat

18.00-18.45 

18.50-19.35

Pracownia plastyczna nauczyciel: Edyta Weremczuk

Poniedziałek

Wtorek

Środa

 

Czwartek

Piątek

Dz.33
Warsztaty sztuk plastycznych
11-13 lat

16.20-17.05
17.10-17.55

 

 

Dz.34
Warsztaty sztuk plastycznych
13-18 lat

 

18.00-18.45                               18.50-19.35

 

Dz.35
Warsztaty sztuk plastycznych
9-11 lat

16.30-17.15
17.20-18.05

 

 

Dz.36
Warsztaty sztuk plastycznych
7-9 lat

18.10-18.55

19.00-19.45

Dz.37
Warsztaty plastyczne dla początkujących
6-7 lat

16.30-17.15

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.38 (zastępstwo za K.Grabowską)
Warsztaty plastyczne dla początkujących
6-7 lat           16.30-17.15                  
17.20-18.05

 

Dz.39 (zastępstwo za K.Grabowską)
Warsztaty sztuk plastycznych 7-10 lat                   18.10-18.55                                  19.00-19.45

 

 

 

 

 

Dz.33
Warsztaty sztuk plastycznych
11-13 lat

16.20-17.05
17.10-17.55

 

 

Dz.34
Warsztaty sztuk plastycznych
13-18 lat

 

18.00-18.45                               18.50-19.35

 

Pracownia teatralno-medialna nauczyciel: Jolanta Tomasiewicz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

 

Czwartek

Piątek

 

 
 

 

Dz.40
Teatr Młodzieżowy
TRUPA 15-18 lat

16.00-16.45
16.50-17.35                                 17.40-18.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownia teatralno-medialna: nauczyciel: Urszula Bednarczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.41                                                   Warsztaty medialne – film animowany 10-14 lat

16.30-17.15                                     17.20-18.05

Dz.42
Teatr młodzieżowy
- „Charaktery” 12-15 lat

16.15-17.00                         17.05-17.50

Pracownia teatralno-medialna: nauczyciel: Małgorzata Adamczyk

Poniedziałek

Wtorek

Środa

 

Czwartek

Piątek

Dz.43 Teatr dziecięcy HOP   7-9 lat

16.15-17.00                                             17.05-17.50                              

Dz.44  Warsztaty teatralne 11-13 lat

18.00-18.45

18.50-19.35

 

 

 

 

Dz.45                                               Warsztaty teatralne dla początkujących 6-7 lat

17.20-18.05                                      

 

Dz.46  Warsztaty teatralne Teatr Prawdziwych Mężczyzn” 7-10 lat

18.10-18.55

19.00-19.45                            

Dz.47
Teatr dziecięcy
5 zł       13-16 lat


17.15-18.00
18.05-18.50


 

 

Pracownia teatralno-medialna: nauczyciel: Dominika Trykacz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

 

Czwartek

Piątek

 

 

Dz.50

Warsztaty teatralne/filmowe            14-18 lat                                      

 

17.20-18.05

18.10-18.55

19.00-19.45

Dz.48 

Zajęcia stałe- Grupa Inicjatyw młodzieżowych Samorząd PMDK 14-18 lat

15.00-15.45                                     15.50-16.35

Dz.49
Warsztaty reporterskie
12-18 lat        

 

 

16.00-16.45

16.50-17.35

17.40-18.25

18.30-19.15