Rekrutacja na zajęcia w PMDK w roku szkolnym 2019-2020

rekrutacjau2019W PMDK trwają zapisy na zajęcia w przyszłym roku szkolnym.

 • Do 24 kwietnia zbierane były przez nauczycieli deklaracje o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach stałych PMDK, które złożyli obecni wychowankowie.
 •  6 maja, po oszacowaniu liczby wolnych miejsc na zajeciach rozpoczęła się rekrutacja i trwała do 31 maja.
 • Po zakończeniu  pierwszego etapu rekrutacji na zajęcia w PMDK w roku szkolnym 2019-2020 6 czerwca zostały wywieszone listy przyjętych oraz określona liczba wolnych miejsc w każdej grupie. Na te miejsca w dniach 15-26 lipca 2019 r.  prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. Zasady pozostają te same, co na pierwszym etapie: aby zapisać dziecko na zajęcia, trzeba wypełnić WNIOSEK  i złożyć go  w sekretariacie PMDK (pon.-pt.  godz. 8.00 - 15.00), ul. Szaniawskiego 64 , IIp.
 • W okresie rekrutacji dostępna będzie nasza oferta zajęć - rozkład i charakterystyka. Z uwagi na zmianę siedziby (lipiec-sierpień) niestety nie możemy zagwarantować, że rozkład zajęć nie zmieni się: może sie zdarzyć, że nowa sytuacja lokalowa będzie wymagała zmiany terminów zajęć dla poszczególnych grup. Prosimy o wyrozumiałość w tej sprawie.
 • W NASZEJ OFERCIE ZNAJDUJE SIĘ CAŁA GAMA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 6 DO 19 LAT. PONADTO PRACOWNIA MUZYCZNA OFERUJE TAKŻE ZAJĘCIA DLA DZIECI 5-LETNICH - WARSZTATY UMUZYKALNIAJĄCE.

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 

INSTRUKCJA

1. Kandydat lub rodzic kandydata pobiera wniosek wraz z załącznikami z sekretariatu PMDK lub strony internetowej placówki www.mdk.lubartow.pl.

2. Kandydat lub rodzic (w przypadku kandydata niepełnoletniego) po zapoznaniu się z rozkładem stałych form zajęć na rok szkolny 2019-2020 wpisuje we wniosek wybraną formę zajęć, na które prowadzona jest rekrutacja, używając właściwego nazewnictwa (patrz załącznik nr 1).

3. W przypadku większej ilości wybranych form zajęć stałych, na każdą formę należy składać oddzielny wniosek.

4. Po wypełnieniu wniosku i załączników, w/w dokumenty składa się osobiście w placówce w okresie rekrutacji w wyznaczonych godzinach. Zwracamy uwagę na konieczność wypełnienia wszystkich części wniosku wraz załącznikami (niepełne wnioski nie będą rozpatrywane).

5. W ustalonym terminie placówka podaje do publicznej wiadomości listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nie przyjętych kandydatów (patrz załącznik 3)

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO oraz KRYTERIA PRZYJĘCIA:

 

TERMINY:

 

 • dokumenty należy składać w terminach 6 maja- 31 maja 2019.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 5 czerwca 2019, godz. 14.00
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 6 czerwca 2019, godz. 14.00

 

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO (w przypadku, gdy pozostaną miejsca wolne na poszczególne zajęcia):

 

 • składanie dokumentów przez kandydatów od 15 lipca do 26 lipca 2019
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 31 lipca 2019, godz. 14.00
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 01 sierpnia 2019, godz. 14.00

 

Rekrutacja uzupełniająca tylko w przypadku, gdy pozostaną miejsca wolne na poszczególne zajęcia.

 

 

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA (dodatkowe punkty):

 

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • uczęszczanie kandydata do szkoły prowadzonej przez powiat lubartowski
 • osiągnięcia kandydata w zakresie zajęć, na które prowadzony jest nabór

 

UWAGA! Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów: oświadczenia rodzica/kandydata pełnoletniego; dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

 

Oprócz wymienionych kryteriów w rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność składania wniosków.

 

 

Rekrutacja uzupełniająca 15-26.07.2019 r.

Informujemy, że zakończył się pierwszy etap rekrutacji na zajęcia w PMDK w roku szkolnym 2019-2020. 6 czerwca w PMDK zostały wywieszone listy przyjętych oraz liczba wolnych miejsc w każdej grupie. Na te miejsca w dniach 15-26 lipca 2019 r.  prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. Zasady pozostają te same, co na pierwszym etapie: aby zapisać dziecko na zajęcia, trzeba wypełnić WNIOSEK  i złożyć go  w sekretariacie PMDK (pon.-pt.  godz. 8.00 - 15.00), ul.; Szaniawskiego 64 , IIp.