PRACOWNIA MUZYCZNA - ANNA KOZAK

Pracownia muzyczna- ANNA KOZAK

PONIEDZIAŁEK

Warsztaty umuzykalniające dla początkujących

Wiek: 5-6 lat, godz. 17.10 – 17.55

Celem zajęć jest kształcenie zdolności muzycznych dziecka poprzez śpiewanie prostych piosenek, układanie do nich ruchu i gestu, granie na instrumentach perkusyjnych. Dużo zabaw integracyjnych pozwoli dzieciom na nawiązywanie właściwych relacji w grupie. Poprzez improwizację ruchową do muzyki dziecko będzie rozwijało wyobraźnię oraz samodzielność.

Warsztaty umuzykalniające dla dzieci

wiek: 6,7,8,9 lat, godz. 15.30 - 17.05

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych, wokalnych, instrumentalnych i ruchowych. Poprzez wspólną zabawę zachęcamy dzieci do swobodnej wypowiedzi muzycznej oraz reakcji ruchowych. Na zajęciach wspólnie będziemy tworzyć muzykę; słuchać, tworzyć różnorodne rytmy i melodie, wykonywać głosem lub instrumentalnie łącząc z ruchem i gestodźwiękami.

WTOREK

Warsztaty instrumentalne

Wiek: 6,7,8,9,10 lat, godz. 14.30 – 16.05

Na zajęcia zapraszamy najmłodsze dzieci, które przejawiają zdolności i zamiłowania muzyczne. W formie zabawowej wychowankowie rozwijać będą swój warsztat muzyczny tj. umiejętności rytmiczne, słuchowe, ruchowe. Dzieci będą miały możliwość nauki gry na instrumentach perkusyjnych, melodycznych i niemelodycznych oraz fletach, instrumentach klawiszowych i gitarze. Udział w zajęciach zapewni dzieciom dobry start w przyszłą edukację muzyczną. Zdobyte umiejętności muzyczne pozwolą na stworzenie dziecięcej kapeli instrumentalnej, która będzie miała możliwość prezentacji na imprezach PMDK. Zespołowe muzykowanie dostarcza dzieciom wiele radości, satysfakcji; rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną, a także stymuluje rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka.

 

Warsztaty instrumentalne

Wiek: 10,11,12,13 lat, godz. 16.10 – 16.55, 17.00 – 17.45, 17.50 – 18.35 ( 3 podgrupy)

Nauka gry na gitarze odbywać się będzie w grupach początkujących i zaawansowanych. Na zajęciach dzieci zapoznają się z instrumentem (budowa, strój, postawa). Poznają nazwy strun i palców oraz podstawowe akordy, które wykorzystają jako akompaniament do śpiewanych piosenek. Poznają nuty, wartości rytmiczne, grają proste melodie, ćwiczenia i gamy.

Grupa zaawansowana: Na zajęciach wychowankowie kontynuują naukę gry na gitarze. Poznają nowe chwyty gitarowe i doskonalą granie akompaniamentów w różnym metrum i tempie. Wychowankowie poznają wartości nut, pauz i podstawy zasad muzyki, poznają dźwięki na gryfie, palcowanie i grają z nut ćwiczenia i melodie z podręcznika „Szkoła gry na gitarze”.

ŚRODA

Zespół wokalny (reprezentacyjny):

Godz. 16.00 – 17.35

Celem zajęć jest utworzenie zespołu wokalnego z dzieci uzdolnionych muzycznie. Dzieci rozwijają swój warsztat muzyczno-wokalny. Kształcą dykcję, intonację, słuch muzyczny i poczucie rytmu. Prezentują swoje umiejętności podczas imprez PMDK i środowisku. Śpiewają zarówno w zespole jak i w duetach i solo. Poznają wiele piosenek dostosowanych do wieku i umiejętności. Wykorzystują instrumenty perkusyjne i nie tylko jako akompaniament. Zespół będzie miał możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego podczas imprez PMDK i w środowisku, a także będzie reprezentować placówkę w konkursach, festiwalach i przeglądach artystycznych.

CZWARTEK

Warsztaty wokalne

Wiek: 9,10,11,12 lat, godz. 15.30 – 17.05

Podczas zajęć dzieci rozwijają swój warsztat muzyczno-wokalny. Kształcą dykcję, intonacje, słuch muzyczny i poczucie rytmu. Poznają wiele piosenek dostosowanych do wieku i ich możliwości, śpiewają zespołowo i solo. Wykorzystują różne instrumenty perkusyjne do akompaniamentu. Swoje osiągniecia prezentują podczas imprez PMDK oraz w środowisku. Śpiewają w duetach, solo i zespołowo. Podczas zajęć dużo czasu poświęcone będzie poprawnej emisji głosu, pracy z mikrofonem, czystości intonacyjnej w dwugłosie oraz interpretacji muzycznej artystycznej wykonywanych piosenek.

 

 

Warsztaty wokalne

Wiek: 9,10,11,12 lat, godz. 17.10 – 18.45

Podczas zajęć dzieci rozwijają swój warsztat muzyczno-wokalny. Kształcą dykcję, intonacje, słuch muzyczny i poczucie rytmu. Poznają wiele piosenek dostosowanych do wieku i ich możliwości, śpiewają zespołowo i solo. Wykorzystują różne instrumenty perkusyjne do akompaniamentu. Swoje osiągniecia prezentują podczas imprez PMDK oraz w środowisku. Śpiewają w duetach, solo i zespołowo. Podczas zajęć dużo czasu poświęcone będzie poprawnej emisji głosu, pracy z mikrofonem, czystości intonacyjnej w dwugłosie oraz interpretacji muzycznej artystycznej wykonywanych piosenek.

PIĄTEK

Warsztaty wokalne

Wiek: 12,13,14,15 lat, godz. 14.10 – 15.45

Podczas zajęć dzieci rozwijają swój warsztat muzyczno-wokalny. Kształcą dykcję, intonacje, słuch muzyczny i poczucie rytmu. Poznają wiele piosenek dostosowanych do wieku i ich możliwości, śpiewają zespołowo i solo. Wykorzystują różne instrumenty perkusyjne do akompaniamentu. Swoje osiągniecia prezentują podczas imprez PMDK oraz w środowisku. Śpiewają w duetach, solo i zespołowo. Podczas zajęć dużo czasu poświęcone będzie poprawnej emisji głosu, pracy z mikrofonem, czystości intonacyjnej w dwugłosie oraz interpretacji muzycznej artystycznej wykonywanych piosenek.

 

 

Warsztaty umuzykalniające dla dzieci

wiek: 6,7,8,9 lat, godz. 15.50 – 17.25

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych, wokalnych, instrumentalnych i ruchowych. Poprzez wspólną zabawę zachęcamy dzieci do swobodnej wypowiedzi muzycznej oraz reakcji ruchowych. Na zajęciach wspólnie będziemy tworzyć muzykę; słuchać, tworzyć różnorodne rytmy i melodie, wykonywać głosem lub instrumentalnie łącząc z ruchem i gestodźwiękami.