PRACOWNIA MUZYCZNA - GRAŻYNA GRYMUZA

Pracownia muzyczna – GRAŻYNA GRYMUZA

PONIEDZIAŁEK

Warsztaty wokalne

Wiek: 9-10-11-12 lat, godz. 16.00-17.35

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności wokalnych poprzez efektywną pracę nad głosem, usprawnianie dykcji, artykulacji, intonacji. Stosujemy różnorodne techniki wokalne, dbamy o kulturę wykonania utworów, kształtujemy gusta muzyczne. Uczymy pracy z mikrofonem.

Umożliwiamy prezentowanie swoich umiejętności na scenie.

 

Warsztaty wokalne

Wiek: 12-14 lat, godz. 17.40-19.15

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności wokalnych poprzez efektywną pracę nad głosem, usprawnianie dykcji, artykulacji, intonacji. Stosujemy różnorodne techniki wokalne, dbamy o kulturę wykonania utworów, kształtujemy gusta muzyczne. Uczymy pracy z mikrofonem.

Umożliwiamy prezentowanie swoich umiejętności na scenie. Proponujemy udział w konkursach wokalnych.

WTOREK

Warsztaty umuzykalniające dla początkujących

Wiek: 5-6 lat, godz. 16.00-17.35

Celem zajęć jest kształcenie zdolności muzycznych dziecka poprzez śpiewanie prostych piosenek, układanie do nich ruchu i gestu, granie na instrumentach perkusyjnych. Dużo zabaw integracyjnych pozwoli dzieciom na nawiązywanie właściwych relacji w grupie. Poprzez improwizację ruchową do muzyki dziecko będzie rozwijało wyobraźnię oraz samodzielność.

 

Warsztaty umuzykalniające dla dzieci

Wiek: 6- 9 lat, godz. 16.50-18.25

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych, wokalnych, instrumentalnych i ruchowych.

Dzieci będą śpiewać piosenki z poprawną dykcją, artykulacją , czysto intonacyjnie. Wprowadzone będą elementy śpiewu wielogłosowego. Poprzez zabawy rytmiczno-ruchowe typu: body drumming dzieci będą uczyły się koncentracji, współodpowiedzialności i samodzielności.

PIĄTEK

Warsztaty wokalne

Wiek: 14-18 lat, godz. 15.00-16.35

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności wokalnych poprzez efektywną pracę nad głosem, usprawnianie dykcji, artykulacji, intonacji. Stosujemy różnorodne techniki wokalne, dbamy o kulturę wykonania utworów, kształtujemy gusta muzyczne poprzez śpiewanie utworów z różnych gatunków muzycznych zarówno solo jak i w małych zespołach wokalnych. Uczymy pracy z mikrofonem.

Umożliwiamy prezentowanie swoich umiejętności na scenie.

 

Zespół wokalny

godz. 16.40-19.05

Praca z wychowankami którzy posiadają konkretne umiejętności w zakresie śpiewu wielogłosowego, mają doświadczenie sceniczne, chcą dalej rozwijać się wokalnie. Nabór do tej grupy będzie się odbywał poprzez przesłuchania chętnych uczestników.