PRACOWNIA TANECZNA - Jolanta Grabowska

PRACOWNIA TANECZNA- JOLANTA GRABOWSKA

PONIEDZIAŁEK

Warsztaty rytmiczno-taneczne dla początkujących (z elementami baletu)

wiek: 6-7 lat,

1 godz.

Kształcić będziemy płynność ruchu, zręczność,, wdzięk, harmonię, koordynację ruchów, inwencję twórczą, wrażliwość na muzykę, poruszanie się w przestrzeni. Zajęcia pomagają pokonać nieśmiałość i dodają pewności siebie. Ważną rolą jest praca w grupie, współpraca i kontakt z rówieśnikami. Na zajęciach wychowankowie uczą się różnorodnych układów tanecznych. Dbając o rozwój patriotyczny wychowankowie zapoznają się z polskimi tańcami narodowymi i tańcami regionalnymi.

 

Zespół taneczny – (dziecięcy)

Wiek: 9-10-11-12 lat

70 min.

Oferujemy zajęcia na różnym poziomie zaawansowania. Zespoły taneczne stwarzają możliwość młodym tancerzom ciągłego rozwoju tanecznego i rozwijania swojej pasji.

Taniec nowoczesny to rodzaj scenicznego tańca teatralnego. Poznajemy różne techniki i style tańca od techniki klasycznej, jazz, po hip-hop, disco-dance. Duży nacisk kładziony jest na naukę tańca jazzowego oraz rozwój ogólnej sprawności fizycznej. Pracujemy nad lekkością i płynnością ruchu. Podczas zajęć wychowankowie uczą się układów tanecznych, które poprawiają koordynację ruchowa i pamięć ruchowo- taneczną. Często wykorzystujemy różnorodne rekwizyty co podnosi atrakcyjność.

WTOREK

Warsztaty taneczne

wiek: 7-8-9lat,

2 godz.

Celem nauki tańca nowoczesnego jest przede wszystkim zainteresowanie różnymi stylami tańca. Zajęcia tańca nowoczesnego dają możliwość wszechstronnego rozwoju. Na zajęciach uczy się, czym jest dynamiczna rozgrzewka. Poprzez różnorodność/ taniec nowoczesny, taniec współczesny, taniec jazzowy, współczesny taniec estradowy, style uliczne- hip-hop, breakdance, formy taneczne sportowe- cheerleading/ kształtujemy poczucie rytmu oraz rozwijamy wyobraźnię przestrzenną. Na zajęciach realizujemy różnorodne układy taneczne m.in. w formie ilustracji tanecznych. Często wykorzystujemy różnorodne rekwizyty.

Warsztaty taneczne / nowa grupa

wiek: 10-11-12,

2 godz.

Celem nauki tańca nowoczesnego jest przede wszystkim zainteresowanie różnymi stylami tańca. Zajęcia tańca nowoczesnego dają możliwość wszechstronnego rozwoju. Na zajęciach uczy się, czym jest dynamiczna rozgrzewka. Poprzez różnorodność/ taniec nowoczesny, taniec współczesny, taniec jazzowy, współczesny taniec estradowy, style uliczne- hip-hop, breakdance, formy taneczne sportowe- cheerleading/ kształtujemy poczucie rytmu oraz rozwijamy wyobraźnię przestrzenną. Na zajęciach realizujemy różnorodne układy taneczne m.in. w formie ilustracji tanecznych. Często wykorzystujemy różnorodne rekwizyty.

ŚRODA

Warsztaty taneczne

wiek: 8-9-10 lat

2 godz.

Celem nauki tańca nowoczesnego jest przede wszystkim zainteresowanie różnymi stylami tańca. Zajęcia tańca nowoczesnego dają możliwość wszechstronnego rozwoju. Na zajęciach uczy się, czym jest dynamiczna rozgrzewka. Poprzez różnorodność/ taniec nowoczesny, taniec współczesny, taniec jazzowy, współczesny taniec estradowy, style uliczne- hip-hop, breakdance, formy taneczne sportowe- cheerleading/ kształtujemy poczucie rytmu oraz rozwijamy wyobraźnię przestrzenną. Na zajęciach realizujemy różnorodne układy taneczne m.in. w formie ilustracji tanecznych. Często wykorzystujemy różnorodne rekwizyty.

 

Zespół taneczny – (młodzieżowy )

Wiek: 12-13-14, 14-15-16-17-18 lat

70 min.

Oferujemy zajęcia na różnym poziomie zaawansowania. Zespoły taneczne stwarzają możliwość młodym tancerzom ciągłego rozwoju tanecznego i rozwijania swojej pasji.

Taniec nowoczesny to rodzaj scenicznego tańca teatralnego. Poznajemy różne techniki i style tańca od techniki klasycznej, jazz, po hip-hop, disco-dance. Duży nacisk kładziony jest na naukę tańca jazzowego oraz rozwój ogólnej sprawności fizycznej. Pracujemy nad lekkością i płynnością ruchu. Podczas zajęć wychowankowie uczą się układów tanecznych, które poprawiają koordynację ruchową i pamięć ruchowo- taneczną. Często wykorzystujemy różnorodne rekwizyty, co podnosi atrakcyjność.

CZWARTEK

Warsztaty taneczne

wiek: 12-13-14 lat

2 godz.
Celem nauki tańca nowoczesnego jest przede wszystkim zainteresowanie różnymi stylami tańca. Zajęcia tańca nowoczesnego dają możliwość wszechstronnego rozwoju. Na zajęciach uczy się czym jest dynamiczna rozgrzewka. Poprzez różnorodność/ taniec nowoczesny, taniec współczesny, taniec jazzowy, współczesny taniec estradowy, style uliczne- hip-hop, breakdance, formy taneczne sportowe- cheerleading/ kształtujemy poczucie rytmu oraz rozwijamy wyobraźnię przestrzenną. Na zajęciach realizujemy różnorodne układy taneczne m.in. w formie ilustracji tanecznych. Często wykorzystujemy różnorodne rekwizyty.

 

Zespół taneczny – (młodzieżowy )

Wiek: 12-13-14, 14-15-16-17-18 lat

70 min.

Oferujemy zajęcia na różnym poziomie zaawansowania. Zespoły taneczne stwarzają możliwość młodym tancerzom ciągłego rozwoju tanecznego i rozwijania swojej pasji.

Taniec nowoczesny to rodzaj scenicznego tańca teatralnego. Poznajemy różne techniki i style tańca od techniki klasycznej, jazz, po hip-hop, disco-dance. Duży nacisk kładziony jest na naukę tańca jazzowego oraz rozwój ogólnej sprawności fizycznej. Pracujemy nad lekkością i płynnością ruchu. Podczas zajęć wychowankowie uczą się układów tanecznych, które poprawiają koordynację ruchową i pamięć ruchowo- taneczną. Często wykorzystujemy różnorodne rekwizyty, co podnosi atrakcyjność.

PIĄTEK

Zespół taneczny – (breakdance)

Wiek: 10 -11-12-13-14 lat

 

Zajęcia tańca nowoczesnego dają możliwość wszechstronnego rozwoju. Taniec nowoczesny jest bardzo dynamiczny, dba o rytmikę i dokładność wykonywanych ruchów. Poprzez różnorodność stylów /style uliczne - hip- hop, breakdance/, a co za tym idzie - muzyki - kształtuje się poczucie rytmu. Taniec nowoczesny rozwija również wyobraźnię przestrzenną. Zajęcia pomagają pokonać nieśmiałość i dodają pewności siebie. Ważną rolą jest praca w grupie, współpraca i kontakt z rówieśnikami.