PRACOWNIA TANECZNA - Eliza Maruszak

Pracownia taneczna – ELIZA MARUSZAK

PONIEDZIAŁEK

Warsztaty rytmiczno- taneczne dla początkujących (z elementami baletu), wiek: 6- 7 lat

 

Zajęcia bazujące na technice tańca klasycznego (balet) obejmujące naukę podstawowych figur tanecznych, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, precyzję ruchów oraz ćwiczenia rozciągające. Zajęcia mają na celu pobudzenie kreatywności wychowanków, wspomagają rozwój motoryczny, uczą współpracy w grupie. Elementem każdych zajęć są również zabawy ruchowo-taneczne wykorzystujące proste kroki w stylu tańca nowoczesnego rozwijające poczucie rytmu oraz koordynację ruchowo-przestrzenną.

Zespół taneczny

wiek: 7-8-9 lat (zajęcia 2 razy w tygodniu)

70 mi. 16.50- 18.00

Zajęcia bazujące na technice tańca klasycznego ( balet) , oraz współczesnego obejmujące naukę podstawowych figur tanecznych, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, precyzję ruchów oraz ćwiczenia rozciągające.

Program zajęć jest wzbogacony o elementy tańca współczesnego, co zapewnia wszechstronny rozwój wychowanków (dynamika, poprawa motoryki oraz ogólnej sprawności) .

Zajęcia mają na celu pobudzenie kreatywności wychowanków, wspomagają rozwój motoryczny, uczą współpracy w grupie. Elementem każdych zajęć są również zabawy ruchowo-taneczne wykorzystujące proste kroki w stylu tańca nowoczesnego, rozwijające poczucie rytmu oraz koordynację ruchowo-przestrzenną. Elementem finalizującym pracę grupy jest układ taneczny prezentowany na imprezach i wydarzeniach współorganizowanych przez PMDK

Zespół taneczny

wiek: 10-12 lat (zajęcia 2 razy w tygodniu)

 

Zajęcia bazujące na technice tańca klasycznego (balet) obejmujące pracę z drążkiem baletowym, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, precyzję ruchów oraz ćwiczenia rozciągające. Wychowankowie podczas zajęć poznają zasady i figury obowiązujące w technice klasycznej.

Program zajęć jest wzbogacony o elementy tańca współczesnego, co zapewnia wszechstronny rozwój wychowanków (dynamika, poprawa motoryki oraz ogólnej sprawności) .

Elementem finalizującym pracę grupy jest układ taneczny prezentowane na imprezach i wydarzeniach współorganizowanych przez PMDK oraz przeglądach i festiwalach o zasięgu miejskim i wojewódzkim .

ŚRODA

Warsztaty taneczne

wiek:7-8-9-10 lat,

-18.05

Zajęcia bazujące na technice tańca klasycznego (balet), obejmujące pracę z drążkiem baletowym, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, precyzję ruchów oraz ćwiczenia rozciągające. Wychowankowie podczas zajęć poznają zasady i figury obowiązujące w technice klasycznej.

Program zajęć jest wzbogacony o elementy tańca współczesnego, co zapewnia wszechstronny rozwój wychowanków (dynamika, poprawa motoryki oraz ogólnej sprawności) .

Elementem finalizującym prace grupy jest układ taneczny prezentowany na imprezach i wydarzeniach współorganizowanych przez PMDK oraz na przeglądach i festiwalach o zasięgu miejskim i wojewódzkim .

Zespół taneczny

wiek: 10-12 lat (zajęcia 2 razy w tygodniu),

 

Zajęcia bazujące na technice tańca klasycznego (balet), obejmujące pracę z drążkiem baletowym, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, precyzję ruchów oraz ćwiczenia rozciągające. Wychowankowie podczas zajęć poznają zasady i figury obowiązujące w technice klasycznej.

Program zajęć jest wzbogacony o elementy tańca współczesnego, co zapewnia wszechstronny rozwój wychowanków (dynamika, poprawa motoryki oraz ogólnej sprawności) .

Elementem finalizującym prace grupy jest układ taneczny prezentowany na imprezach i wydarzeniach współorganizowanych przez PMDK oraz na przeglądach i festiwalach o zasięgu miejskim i wojewódzkim .

CZWARTEK

Zespół taneczny

wiek: 7-8-9 lat, (zajęcia 2 razy w tygodniu)

 

Zajęcia bazujące na technice tańca klasycznego (balet) oraz współczesnego, obejmujące naukę podstawowych figur tanecznych, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, precyzję ruchów oraz ćwiczenia rozciągające.

Program zajęć jest wzbogacony o elementy tańca współczesnego, co zapewnia wszechstronny rozwój wychowanków (dynamika, poprawa motoryki oraz ogólnej sprawności) .

 

Zajęcia maja na celu pobudzenie kreatywności wychowanków, wspomagają rozwój motoryczny, uczą współpracy w grupie. Elementem każdych zajęć są również zabawy ruchowo-taneczne, wykorzystujące proste kroki w stylu tańca nowoczesnego, rozwijające poczucie rytmu oraz koordynacje ruchowo-przestrzenną. Elementem finalizującym pracę grupy jest układ taneczny prezentowany na imprezach i wydarzeniach współorganizowanych przez PMDK.