PRACOWNIA PLASTYCZNA - Izabella Dybała, Edyta Weremczuk, Katarzyna Grabowska

Pracownia plastyczna – EDYTA WEREMCZUK, IZABELLA DYBAŁA, KATARZYNA GRABOWSKA

PONIEDZIAŁEK

Warsztaty sztuk plastycznych

Wiek: 11-13 lat E.W.

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów w plastyce, utrwalanie poznanych technik plastycznych , nabywanie umiejętności łączenia różnych technik(graficznych, malarskich, rysunkowych , rzeźbiarskich ). Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej , poczucia estetyki i dobrego smaku /gustu/.

Poznawanie terminologii z zakresu twórczości plastycznej m.in.: rodzaje kompozycji - otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna; wiedza o barwach- barwy podstawowe pochodne, złamane, ciepłe, zimne, relatywizm, dominanta, akcent kolorystyczny, wąska i szeroka gama barw; rodzaje i wartości wyrazowe kreski; wiadomości o rzeźbie: równowaga w bryle, relief, rzeźba pełna i płaskorzeźba, rodzaje materiałów rzeźbiarskich;       różne techniki graficzne – monotypia, kolografia , linoryt, gipsoryt; faktura przedmiotów , faktura w rysunku , malarstwie i rzeźbie .

Poznawanie wybranych stylów i kierunków w sztuce na przestrzeni wieków oraz przedstawicieli i prekursorów malarstwa , rzeźby, architektury .

Udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych, prezentacja własnych prac w galerii PMDK lub innych galeriach poza placówką, wyjazdy edukacyjne na wystawy, do szkół i uczelni plastycznych , muzeów.)

 

Warsztaty sztuk plastycznych

Wiek: 13-18 lat, E.W.E.W.)

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów w plastyce, utrwalanie poznanych technik plastycznych , nabywanie umiejętności łączenia różnych technik(graficznych, malarskich, rysunkowych , rzeźbiarskich ). Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej , poczucia estetyki i dobrego smaku /gustu/.

Poznawanie terminologii z zakresu twórczości plastycznej m.in.: rodzaje kompozycji - otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna; wiedza o barwach- barwy podstawowe pochodne, złamane, ciepłe, zimne, relatywizm, dominanta, akcent kolorystyczny, wąska i szeroka gama barw; rodzaje i wartości wyrazowe kreski; wiadomości o rzeźbie: równowaga w bryle, relief, rzeźba pełna i płaskorzeźba, rodzaje materiałów rzeźbiarskich;       różne techniki graficzne – monotypia, kolografia , linoryt, gipsoryt; faktura przedmiotów , faktura w rysunku , malarstwie i rzeźbie .

Poznawanie wybranych stylów i kierunków w sztuce na przestrzeni wieków oraz przedstawicieli i prekursorów malarstwa , rzeźby, architektury .

Udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych, prezentacja własnych prac w galerii PMDK lub innych galeriach poza placówką, wyjazdy edukacyjne na wystawy, do szkół i uczelni plastycznych , muzeów.)

WTOREK

Warsztaty sztuk plastycznych

Wiek: 9-11 lat, E.W.

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów w plastyce, utrwalanie poznanych technik plastycznych , nabywanie umiejętności łączenia różnych technik(graficznych, malarskich, rysunkowych , rzeźbiarskich ). Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej , poczucia estetyki
i dobrego smaku /gustu/.

Poznawanie terminologii z zakresu twórczości plastycznej m.in.: rodzaje kompozycji - otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna; wiedza o barwach- barwy podstawowe pochodne, złamane, ciepłe, zimne, relatywizm, dominanta, akcent kolorystyczny, wąska i szeroka gama barw; rodzaje i wartości wyrazowe kreski; wiadomości o rzeźbie: równowaga w bryle, relief, rzeźba pełna i płaskorzeźba, rodzaje materiałów rzeźbiarskich;       różne techniki graficzne – monotypia, kolografia , linoryt, gipsoryt; faktura przedmiotów , faktura w rysunku , malarstwie i rzeźbie .

Poznawanie wybranych stylów i kierunków w sztuce na przestrzeni wieków oraz przedstawicieli i prekursorów malarstwa , rzeźby, architektury .

Udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych, prezentacja własnych prac w galerii PMDK lub innych galeriach poza placówką, wyjazdy edukacyjne na wystawy, do szkół i uczelni plastycznych , muzeów.)

 

Warsztaty sztuk plastycznych

Wiek: 7-9 lat, E.W..)

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów w plastyce, utrwalanie poznanych technik plastycznych , nabywanie umiejętności łączenia różnych technik(graficznych, malarskich, rysunkowych , rzeźbiarskich ). Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej , poczucia estetyki i dobrego smaku /gustu/.

Poznawanie terminologii z zakresu twórczości plastycznej m.in.: rodzaje kompozycji - otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna; wiedza o barwach- barwy podstawowe pochodne, złamane, ciepłe, zimne, relatywizm, dominanta, akcent kolorystyczny, wąska i szeroka gama barw; rodzaje i wartości wyrazowe kreski; wiadomości o rzeźbie: równowaga w bryle, relief, rzeźba pełna i płaskorzeźba, rodzaje materiałów rzeźbiarskich;       różne techniki graficzne – monotypia, kolografia , linoryt, gipsoryt; faktura przedmiotów , faktura w rysunku , malarstwie i rzeźbie .

Poznawanie wybranych stylów i kierunków w sztuce na przestrzeni wieków oraz przedstawicieli i prekursorów malarstwa , rzeźby, architektury .

Udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych, prezentacja własnych prac w galerii PMDK lub innych galeriach poza placówką, wyjazdy edukacyjne na wystawy, do szkół i uczelni plastycznych , muzeów.)

ŚRODA

Warsztaty plastyczne dla początkujących

Wiek: 6-7 lat,(E.W.)

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów
w plastyce, (monotypia, papieroplastyka, rzeźba, malarstwo i rysunek na barwnych i fakturowych podłożach), rozwijanie warsztatu plastycznego, kształcenie umiejętności manualnych (wycinanie, wyklejanie, modelowanie, lepienie, odciskanie itp.), rozwijanie wrażliwości plastycznej (estetyka pracy, zabawa formą, barwą i fakturą), poznawanie podstawowej terminologii w zakresie teorii barw, udział
w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych).

Warsztaty sztuk plastycznych

Wiek: 9-10-11 lat, (I.D.)

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów
w plastyce, utrwalanie poznanych technik plastycznych , nabywanie umiejętności łączenia różnych technik(graficznych, malarskich, rysunkowych , rzeźbiarskich ). Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej , poczucia estetyki i dobrego smaku /gustu/.

Poznawanie terminologii z zakresu twórczości plastycznej m.in.: rodzaje kompozycji - otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna; wiedza o barwach- barwy podstawowe pochodne, złamane, ciepłe, zimne, relatywizm, dominanta, akcent kolorystyczny, wąska i szeroka gama barw; rodzaje i wartości wyrazowe kreski; wiadomości
o rzeźbie: równowaga w bryle, relief, rzeźba pełna
i płaskorzeźba, rodzaje materiałów rzeźbiarskich;       różne techniki graficzne – monotypia, kolografia , linoryt, gipsoryt; faktura przedmiotów , faktura w rysunku , malarstwie i rzeźbie .

Poznawanie wybranych stylów i kierunków w sztuce na przestrzeni wieków oraz przedstawicieli i prekursorów malarstwa, rzeźby, architektury .

Udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych, prezentacja własnych prac w galerii PMDK lub innych galeriach poza placówką, wyjazdy edukacyjne na wystawy, do szkół i uczelni plastycznych , muzeów.)

Warsztaty sztuk plastycznych

Wiek: 11-12-13 lat, (I.D.)

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów
w plastyce, utrwalanie poznanych technik plastycznych , nabywanie umiejętności łączenia różnych technik(graficznych, malarskich, rysunkowych , rzeźbiarskich ). Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej , poczucia estetyki i dobrego smaku /gustu/.

Poznawanie terminologii z zakresu twórczości plastycznej m.in.: rodzaje kompozycji - otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna; wiedza o barwach- barwy podstawowe pochodne, złamane, ciepłe, zimne, relatywizm, dominanta, akcent kolorystyczny, wąska i szeroka gama barw; rodzaje i wartości wyrazowe kreski; wiadomości
o rzeźbie: równowaga w bryle, relief, rzeźba pełna
i płaskorzeźba, rodzaje materiałów rzeźbiarskich;       różne techniki graficzne – monotypia, kolografia , linoryt, gipsoryt; faktura przedmiotów, faktura w rysunku , malarstwie i rzeźbie .

Poznawanie wybranych stylów i kierunków w sztuce na przestrzeni wieków oraz przedstawicieli i prekursorów malarstwa, rzeźby, architektury .

Udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych, prezentacja własnych prac w galerii PMDK lub innych galeriach poza placówką, wyjazdy edukacyjne na wystawy, do szkół i uczelni plastycznych , muzeów.)

CZWARTEK

Warsztaty plastyczne dla początkujących

Wiek: 6-7 lat (K.G)

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów w plastyce, (monotypia, papieroplastyka, rzeźba, malarstwo i rysunek na barwnych i fakturowych podłożach), rozwijanie warsztatu plastycznego, kształcenie umiejętności manualnych (wycinanie, wyklejanie, modelowanie, lepienie, odciskanie itp.), rozwijanie wrażliwości plastycznej (estetyka pracy, zabawa formą, barwą
i fakturą), poznawanie podstawowej terminologii w zakresie teorii barw, udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych).

Warsztaty plastyczne dla początkujących

Wiek: 6-7 lat, (I.D)

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów w plastyce, (monotypia, papieroplastyka, rzeźba, malarstwo i rysunek na barwnych i fakturowych podłożach), rozwijanie warsztatu plastycznego, kształcenie umiejętności manualnych (wycinanie, wyklejanie, modelowanie, lepienie, odciskanie itp.), rozwijanie wrażliwości plastycznej (estetyka pracy, zabawa formą, barwą
i fakturą), poznawanie podstawowej terminologii w zakresie teorii barw, udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych).

Warsztaty sztuk plastycznych

Wiek: 7-10 lat, (K.G.)

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów w plastyce, utrwalanie poznanych technik plastycznych , nabywanie umiejętności łączenia różnych technik(graficznych, malarskich, rysunkowych , rzeźbiarskich ). Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej , poczucia estetyki
i dobrego smaku /gustu/.

Poznawanie terminologii z zakresu twórczości plastycznej m.in.: rodzaje kompozycji - otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna; wiedza o barwach- barwy podstawowe pochodne, złamane, ciepłe, zimne, relatywizm, dominanta, akcent kolorystyczny, wąska i szeroka gama barw; rodzaje i wartości wyrazowe kreski; wiadomości
o rzeźbie: równowaga w bryle, relief, rzeźba pełna i płaskorzeźba, rodzaje materiałów rzeźbiarskich;       różne techniki graficzne – monotypia, kolografia , linoryt, gipsoryt; faktura przedmiotów , faktura w rysunku , malarstwie i rzeźbie .

Poznawanie wybranych stylów i kierunków w sztuce na przestrzeni wieków oraz przedstawicieli i prekursorów malarstwa, rzeźby, architektury .

Udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych, prezentacja własnych prac w galerii PMDK lub innych galeriach poza placówką, wyjazdy edukacyjne na wystawy, do szkół i uczelni plastycznych , muzeów.)

 

PIĄTEK

Warsztaty sztuk plastycznych

Wiek: 7-8-9 lat, (I.D.)

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów w plastyce, utrwalanie poznanych technik plastycznych , nabywanie umiejętności łączenia różnych technik(graficznych, malarskich, rysunkowych , rzeźbiarskich ). Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej , poczucia estetyki
i dobrego smaku /gustu/.

Poznawanie terminologii z zakresu twórczości plastycznej m.in.: rodzaje kompozycji - otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna; wiedza o barwach- barwy podstawowe pochodne, złamane, ciepłe, zimne, relatywizm, dominanta, akcent kolorystyczny, wąska i szeroka gama barw; rodzaje i wartości wyrazowe kreski; wiadomości
o rzeźbie: równowaga w bryle, relief, rzeźba pełna i płaskorzeźba, rodzaje materiałów rzeźbiarskich;       różne techniki graficzne – monotypia, kolografia , linoryt, gipsoryt; faktura przedmiotów , faktura w rysunku , malarstwie i rzeźbie .

Poznawanie wybranych stylów i kierunków w sztuce na przestrzeni wieków oraz przedstawicieli i prekursorów malarstwa, rzeźby, architektury .

Udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych, prezentacja własnych prac
w galerii PMDK lub innych galeriach poza placówką, wyjazdy edukacyjne na wystawy, do szkół i uczelni plastycznych , muzeów.)

 

Warsztaty sztuk plastycznych

Wiek: 13-18 lat, (I.D.)

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów w plastyce, utrwalanie poznanych technik plastycznych , nabywanie umiejętności łączenia różnych technik(graficznych, malarskich, rysunkowych , rzeźbiarskich ). Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej , poczucia estetyki
i dobrego smaku /gustu/.

Poznawanie terminologii z zakresu twórczości plastycznej m.in.: rodzaje kompozycji - otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna; wiedza o barwach- barwy podstawowe pochodne, złamane, ciepłe, zimne, relatywizm, dominanta, akcent kolorystyczny, wąska i szeroka gama barw; rodzaje i wartości wyrazowe kreski; wiadomości
o rzeźbie: równowaga w bryle, relief, rzeźba pełna i płaskorzeźba, rodzaje materiałów rzeźbiarskich;       różne techniki graficzne – monotypia, kolografia , linoryt, gipsoryt; faktura przedmiotów , faktura w rysunku , malarstwie i rzeźbie .

Poznawanie wybranych stylów i kierunków w sztuce na przestrzeni wieków oraz przedstawicieli i prekursorów malarstwa, rzeźby, architektury .

Udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział
w akcjach i konkursach plastycznych, prezentacja własnych prac
w galerii PMDK lub innych galeriach poza placówką, wyjazdy edukacyjne na wystawy, do szkół i uczelni plastycznych , muzeów.)