PRACOWNIA TEATRALNO-MEDIALNA - Małgorzata Adamczyk, Jolanta Tomasiewicz, Urszula Bednarczyk

PRACOWNIA TEATRALNO-MEDIALNA – Małgorzata Adamczyk, Jolanta Tomasiewicz, Urszula Bednarczyk

 

PONIEDZIAŁEK

Teatr dziecięcy - HOP (Małgorzata Adamczyk)

wiek: 7-8-9, M.A.

Grupa teatralna będzie specjalizować się w spektaklach animacji przedmiotu (w tym też lalek i masek teatralnych) na scenie, kształtując w ten sposób swoją wyobraźnię i kreatywność. Zespół w trakcie pracy teatralnej przygotuje spektakl, który następnie będzie prezentowany na konkursach czy wydarzeniach PMDK. W miarę tworzenia spektaklu, grupa będzie uczyć się współpracy w grupie, odpowiedzialności, a także poprawności w emisji, artykulacji oraz interpretacji tekstu. (M.A)

 

Warsztaty teatralne (Małgorzata Adamczyk)

(grupa początkująca)

wiek: 11-12-13,

Grupa teatralna będzie tworzyć spektakle w nurcie teatru czarnego – rodzaj niemego widowiska scenicznego, odgrywanego na wyciemnionej scenie, z odpowiednim użyciem oświetlenia tworzącym grę światła i cienia. Młodzi aktorzy będą uczyć się zespołowej pracy scenicznej, ale też kształtować swoją wyobraźnię, kreatywność, pracować nad dyscypliną i odpowiedzialnością. Zajęcia będą realizowane w formie gier i zabaw teatralnych. (M.A)

 

WTOREK

Teatr młodzieżowy- TRUPA (Jolanta Tomasiewicz)

wiek: 15-18 lat, J.T.

Podczas zajęć teatralnych młodzież będzie miała możliwość kształcenia warsztatu aktorskiego poprzez ćwiczenia dykcyjne, emisyjne, ruchowe, oddechowe, kształcące plastykę ciała i rozwijające wyobraźnię i umiejętność fantazjowania. Młodzi aktorzy będą mogli poznać gatunki i konwencje teatralne, tworzyć etiudy i spektakle w oparciu o teksty własne i literackie. Zajęcia wspomagają także rozwój emocjonalny i pomagają kształtować takie cechy, jak: pewność siebie, odwaga, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, empatia, wrażliwość, umiejętność współpracy w grupie, kompetencje społeczne i komunikacyjne.

ŚRODA

Warsztaty teatralne dla początkujących (Małgorzata Adamczyk)

wiek: 6-7 lat

Warsztaty teatralne dla najmłodszych, podczas których przyszli aktorzy będą brać udział w grach i ćwiczeniach teatralnych, ucząc się tym samym – wystąpień publicznych, zasad występowania na scenie. Młodzi adepci będą też sprawdzać się w prostych zadaniach aktorskich, rozwijając swoją kreatywność, ale także – dykcję i emisję głosu. Całość będzie przebiegać w formie zabawy. (M.A)

 

Warsztaty teatralne/filmowe ( grupa początkująca)

wiek: 14-15-16-17-18 lat,

Zajęcia warsztatowe , podczas których powstawać będą materiały multimedialne promujące działalność PMDK, do publikacji na stronie internetowej PMDK, Facebooku i kanale Youtube. Działalność w takiej grupie to na pewno ciekawa propozycja dla młodzieży, która interesuje się mediami, ale niekoniecznie lubi być widoczna na wizji.

 

CZWARTEK

Warsztaty teatralne- „Sznurowadło” (Małgorzata Adamczyk)

wiek: 7-10 lat, M.A.

Warsztaty teatralne dla dzieci, kończące się spektaklem teatralnym, zrealizowanym w klasycznej formie teatru żywego planu z kostiumami i makijażami scenicznymi. Dzieci będą ćwiczyć się w podstawowych zadaniach aktorskich, realizowanych w formie zabawy. Efektem będzie stworzenie wspólnego dzieła teatralnego.

 

Teatr dziecięcy „ 5 zł” (Małgorzata Adamczyk)

wiek: 13-14-15-16,

Zespół specjalizuje się we wspólnym wypracowywaniu scenariusza metodą improwizacji teatralnej. Zespół przygląda się codzienności i mówi w sposób teatralny o sprawach dla niego ważnych. Jako formę artystycznego wyrazu przyjmuje – teatr zespołowy i grupową pracę na scenie. Zajęcia prowadzone w nurcie pedagogiki teatru. (M.A)

 

Grupa Inicjatyw młodzieżowych

wiek: 14-15-16-17-18 lat,

W PMDK najważniejsi są zawsze wychowankowie.. Dzieci i młodzież mają wpływ na działalność naszej placówki. Ta grupa to forum dla najaktywniejszych naszych wychowanków, którzy chcieliby uczestniczyć w organizacji imprez PMDK, prowadzić akcje charytatywne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży z PMDK, a przede wszystkim - realizować swoje pomysły dotyczące naszej działalności.

 

 

Warsztaty medialne- film animowany (Urszula Bednarczyk)

Wiek: 10 – 14 lat

Zajęcia warsztatowe, na których dzieci :

- Nauczą się obsługi aparatu fotograficznego – (lustrzanka cyfrowa)

- Poznają podstawy wiedzy filmowej i fotograficznej

- Będą miały okazję pracować kreatywnie nad własnym filmem animowanym

- Nagrają głos do filmu

- Spędzą czas w miłej i twórczej atmosferze

 

PIĄTEK

Teatr młodzieżowy "Charaktery" (Urszula Bednarczyk)

wiek: 11 - 15 lat, godz. 16.00-17.35

Teatr młodzieżowy "Charaktery" do dobre miejsce wychowania i kształcenia młodego aktora poprzez :

- ćwiczenia i zabawy teatralne – rozwijające dykcję, emisje głosu, prawidłowy oddech, ruch, sprawność i kreatywność w doborze środków wyrazu

- krótkie prezentacje sceniczne, które uczą pracy zespołowej i precyzji na scenie

Dłuższa prezentacja sceniczna w postaci spektaklu w żywym planie, wzbogaconego o elementy pantomimy lub teatru plastycznego, nie jest wykluczona, ale to rozwój i potrzeby członków grupy są najważniejsze. Często okazuje się, że wielką potrzebą współczesnego dziecka jest… śmiech i na zajęciach tej grupy jest go bardzo dużo.

Warsztaty reporterskie 12-13-14-15-16-17-18 lat

 

- nauka wnikliwej obserwacji otaczającej nas rzeczywistości

- nauka dobrego fotografowania i filmowania; kompozycja, oświetlenie, kadrowanie

- poznanie różnych dziedzin fotografii : portret, reportaż, fotografia przyrody, architektury, fotografia studyjna

- rozwijanie zainteresowania fotografią i filmem reportażowym, rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości poprzez własną aktywność twórczą

- realizacja zdjęć i filmików reportażowych z wydarzeń kulturalnych PMDK

- udział w konkursach i wystawach fotograficznych

- umiejętność dostrzeganie piękna otaczającego świata – regionu, miasta, ulicy czy podwórka

- rozwijanie chęci uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych,

- pełniejsze i świadome korzystanie z możliwości fotografii