XVII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY "Opowieści Wigilijne 2015" - regulamin DO POBRANIA

 

XVII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „OPOWIEŚCI WIGILIJNE 2015”

REGULAMIN

ORGANIZATOR: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie.

CELE KONKURSU:

  •  utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych.
  •  wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych.
  •  wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne.

TEMATYKA:

Boże Narodzenie, świąteczne i noworoczne obrzędy religijne i rodzinne; tradycja i współczesność.

TECHNIKA:

- malarstwo, rysunek, grafika, kolaż,

- formy przestrzenne: szopki, gwiazdy betlejemskie.

 

FORMAT: maksymalnie A-3

UCZESTNICTWO: konkurs kierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu lubartowskiego.

WIEK: prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych:

klasy przedszkolne, klasy I-III, klasy IV-VI, klasy gimnazjalne.

 

OPIS PRAC: prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem:

autor, klasa, szkoła lub placówka, miejscowość, adres, telefon, nauczyciel/instruktor.

Uwaga! Prosimy , aby w opisie podawać klasę, a nie wiek dziecka! (w celu ustalenia kategorii wiekowej).

TERMIN, MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: do 20 listopada 2015r.

na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury,

ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą uczestniczyły w konkursie

- nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane i wejdą w skład zbiorów galerii PMDK

- Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac konkursowych.

Wyniki konkursu oraz informacja o dokładnym terminie uroczystego podsumowania konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.mdk.lubartow.pl, www.facebook.com/pmdklubartow

do dnia 1 grudnia 2015r.

INFORMACJA DLA LAUREATÓW: warunkiem otrzymania dyplomu oraz przyznanej nagrody jest udział w uroczystym podsumowaniu konkursu.

UWAGA:

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania prac do celów promocyjnych i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację prac, dokumentację fotograficzną z imprezy, a także publikację danych osobowych wynikających z regulaminu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.