XVII POWIATOWY KONKURS LITERACKI "Opowieści Wigilijne 2015" - regulamin DO POBRANIA

 

XVII POWIATOWY KONKURS LITERACKI „Opowieści wigilijne 2015”

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie.

 

CELE:

1.Inspirowanie dzieci i młodzieży do podjęcia w swej twórczości literackiej tematów związanych ze zwyczajami, tradycjami i obrzędowością okresu świąteczno-noworocznego.

2.Pobudzanie aktywności twórczej i promocja młodych talentów literackich.

tematyka prac powinna być związana:

- z refleksjami dotyczącymi wartości uniwersalnych /tj. rodziną, wiarą, poczuciem wspólnoty i solidarności społecznej, itp./

- kultywowaniem tradycji i obrzędowości okresu świąteczno-noworocznego.

 

FORMY WYPOWIEDZI LITERACKIEJ:

proza /do 3 stron maszynopisu/

poezja /max. 3 wiersze/

 

WAŻNE!!! PRACE LITERACKIE PROSIMY PRZESYŁAĆ W 3 KOPIACH.

 

UCZESTNICTWO: konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu lubartowskiego.

 

WIEK: prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych:

klasy I-III, klasy IV-VI, klasy gimnazjalne, klasy szkół ponadgimnazjalnych.

OPIS PRAC: prace powinny być opisane drukowanym pismem:

autor, klasa, placówka, miejscowość, adres, telefon, nauczyciel/instruktor.

 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: do 20 listopada 2015r.,

na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury,

ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

- Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac.

Wyniki konkursu oraz informacja o dokładnym terminie uroczystego podsumowania konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.mdk.lubartow.pl , www.facebook.com/pmdklubartow

do dnia 01 grudnia 2015r.

INFORMACJA DLA LAUREATÓW: warunkiem otrzymania dyplomu oraz przyznanej nagrody jest udział w uroczystym podsumowaniu konkursu.

UWAGA:

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania prac do celów promocyjnych i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację prac, dokumentację fotograficzną z imprezy, a także publikację danych osobowych wynikających z regulaminu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.