W naszej ofercie jest cała gama zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat.

Ponadto pracownia muzyczna oferuje także zajęcia dla dzieci 5-letnich - warsztaty umuzykalniające.


Prowadzimy warsztaty taneczne, plastyczne,teatralne, muzyczne oraz warsztaty dziennikarsko-fotograficzne.

Zajęcia w placówce zorganizowane są w pracowniach:

 • PRACOWNIA MUZYCZNA- zespoły instrumentalne oraz wokalne: Dziecięce i Młodzieżowe Studia Piosenki, dziecięcy zespół wokalny "OKRUSZEK". Zajęcia w pracowni muzycznej prowadzą doświadczeni nauczyciele z wieloma osiagnięciami - panie Grażyna Grymuza i Anna Kozak.
 • PRACOWNIA MEDIALNO-TEATRALNA- Młodzieżowy Teatr TRUPA, dzięciece i młodzieozwe warsztaty teatralne, Teatr V Złotych, Teatrzyk "Hop" i Bęc", Teatrzyk "Sznurowadło. Zajęcia teatralne prowadzą instruktorzy: Jolanta Tomasiewicz, Małgorzata Adamczyk, Urszula Bednarczyk.
 • W ramach pracowni medialno teatralnej realizowane sa także warsztaty dziennikarskie i fotograficzne (fotoreporterskie) - Grupa Reporterska PMDK. Zajęcia prowdzi doświadczony pedagog, inicjatorka i organizatorka Wojewoódzkiego Konkursu na Reportaż "Zawód: reporter", pani Dorota Wydrzyńska
 • PRACOWNIA TANECZNA– NASH SQUAD, FREESTEEPS, KLAPS , Teatr Tańca, Współczesne Formy Tańca Młodzieżowego. Zajęcia prowadzą doświadczone i utytułowane instruktorki i choreografki, pani Jolanta Grabowska i Eliza Maruszak.
 • PRACOWNIA PLASTYCZNA - warsztaty malarstwa, grafiki i fotografii, rzeźby, akcje happeningowe oraz wystawy prezentujące prace dzieci i młodzieży   - wychowankw PMDK ("Galeria w Holu", cykl wystaw "Koloroskop").
  Zajęcia prowadzą artyści plastycy - panie Edyta Weremczuk, Izabella Dybała i Katarzyna Grabowska.
 • PRACOWNIA INICJATYW KULTURALNYCH - Równie bogata jest działalność impresaryjna i animacyjna placówki. Organizujemy koncerty, wernisaże, widowiska teatralne, pokazy taneczne, festyny i akcje plenerowe oraz konkursy plastyczne, literackie , fotograficzne, recytatorskie, o zasięgu powiatowym i wojewódzkim (np."OPOWIEŚCI WIGILIJNE", "ZAWÓD REPORTER", "POKAŻĘ CI GDZIE MIESZKAM"). Ważnym obszarem działalności PMDK jest organizacja i współtworzenie akcji i koncertów charytatywnych  i cyklicznych wydarzeń artystycznych  dla środowiska lokalnego   (WITRYNA TEATRALNA, MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA, BIESIADA CZERWCOWA). PMDK prowadzi także działalność wystawinniczą w dwóch galeriach - Galerii PMDK  (na II piętrze budynku) oraz Galerii Międzyziemie. Przygotowywane są wystawy dzieci i młodzieży, twórców ludowych,  artystów profesjonalnych i  amatorów z lokalnego środowiska,  a także studentów i wykładowców wyższych szkół plastycznych.


W  okresie wakacji i ferii zimowych prowadzimy nieobozową akcję letnią i zimową dla dzieci.


Realizujemy również międzynarodowe projekty wymiany młodzieży i projekty o charakterze artystycznym i kulturalnym tj. "LUBARTOWSKI PEJZAŻ KULTUROWY" ,  "TEATR NA ULICY", "POKONAĆ SMOKA"

 

PRACOWNIA MUZYCZNA - ANNA KOZAK

 • WARSZTATY INSTRUMENTALNE

Instrumentalna Akademia Muzyczna dla najmłodszych
kl. I-III, 2 godz. lekcyjne

Na zajęcia zapraszamy najmłodsze dzieci, które przejawiają zdolności i zamiłowania muzyczne. W formie zabawowej wychowankowie rozwijać będą swój warsztat muzyczny tj. umiejętności rytmiczne, słuchowe, ruchowe i wokalne.

Dzieci będą miały możliwość nauki gry na instrumentach perkusyjnych melodycznych i nie melodycznych oraz fletach, instrumentach klawiszowych, gitarach. Udział w zajęciach zapewni dzieciom dobry start w przyszłą edukację muzyczną. Zdobyte umiejętności muzyczne pozwolą na stworzenie dziecięcej kapeli instrumentalnej, która będzie miała możliwość prezentacji na imprezach PMDK. Muzykowanie zespołowe dostarcza dzieciom wiele radości, satysfakcji; rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną, a także stymuluje rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. (A.K)

 • WARSZTATY UMUZYKALNIAJĄCE

5-6 latki, 2 godz. lekcyjne (1 godz. /poniedziałek, 1 godz./ piątek)

Poprzez szereg zabaw muzyczno - ruchowych dzieci rozwijają i kształcą zdolności muzyczne uwzględniając rozwój ruchowy i emocjonalny. Poprzez wspólną zabawę zachęcamy dzieci do swobodnych wypowiedzi muzycznych oraz reakcji ruchowych. Będziemy wspólnie słuchać i improwizować różnorodne melodie i rytmy wykonywane głosem na żywo lub instrumentalnie w połączeniu z ruchem. (A.K)

 • ZESPÓŁ INSTRUMENTALNO-WOKALNY

kl. IV-VI, gimnazjalne, 2 godz. lekcyjne

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy posiadają podstawowe umiejętności gry na instrumentach tj.: flet, akordeon, instrumenty klawiszowe i perkusyjne. Na zajęciach uczniowie będą zdobywać wiedzę muzyczną, doskonalić umiejętności gry na instrumentach i poznawać współbrzmienia poszczególnych instrumentów. Opracowane zostaną akompaniamenty do ulubionych piosenek. Celem zajęć jest rozwój muzyczny wychowanków, doskonalenie umiejętności rytmicznych, słuchowych i wokalnych, a w efekcie utworzenie zespołu wokalno- instrumentalnego (A.K)

 

 • WARSZTATY INSTRUMENTALNE

nauka gry na gitarze –grupa początkująca/grupa zaawansowana
kl. II-VI i kl. gimnazjalne

4 x 1 godz. lekcyjne

Grupa początkująca:

Na zajęciach dzieci zapoznają się z instrumentem (budowa, strój, postawa). Poznają nazwy strun i palców oraz podstawowe akordy, które wykorzystują jako akompaniament do śpiewanych piosenek. Poznają nuty, wartości rytmiczne, grają proste melodie, ćwiczenia i gamy.

Grupa zaawansowana:

Na zajęciach wychowankowie kontynuują naukę gry na gitarze. Poznają nowe chwyty gitarowe i doskonalą granie akompaniamentów w różnym metrum i tempie. Wychowankowie poznają wartości nut, pauz i podstawy zasad muzyki, poznają dźwięki na gryfie, palcowanie i grają z nut ćwiczenia i melodie z podręcznika „Szkoła gry na gitarze”. (A.K)

 

 • MŁODZIEŻOWE STUDIO PIOSENKI kl. VI- gimnazjalne

2 godz. lekcyjne

Na zajęciach uczniowie doskonalą warsztat wokalny - emisję głosu, dykcję, artykulację oraz pracę z mikrofonem. Wychowankowie śpiewać będą solo, w duetach, bądź w większych formach zespołowych. Swoje umiejętności będą prezentować na imprezach PMDK, imprezach środowiskowych oraz na konkursach i festiwalach. (A.K)

 

 • DZIECIĘCE STUDIO PIOSENKI

kl. I-III SP
2 godz. lekcyjne
Zespół śpiewa piosenki dostosowane do wieku. Rozwija warsztat muzyczny, kształci dykcję, intonację, słuch muzyczny i poczucie rytmu. Często występuje na imprezach PMDK oraz w środowisku. Dzieci akompaniują także do piosenek na instrumentach perkusyjnych. Śpiewają solo, jak i w zespołowych formach wykorzystując własny akompaniament na instrumentach perkusyjnych bądź gestodźwiękach. (A.K)

 • DZIECIĘCE STUDIO PIOSENKI

kl. III-IV
2 godz. lekcyjne
Podczas zajęć dzieci uczą się poprawnie śpiewać pod względem muzycznym i estradowym. Poznają wiele piosenek o różnej tematyce, dostosowane do wieku i możliwości grupy. Dzieci kształcą słuch muzyczny i poczucie rytmu oraz poprawną emisję głosu. Prezentują swoje umiejętności podczas rożnych występów. (A.K)

 • WARSZTATY UMUZYKALNIAJĄCE

5-6 latki

2 godz. lekcyjne (1 godz. /poniedziałek, 1 godz./ piątek)

Poprzez szereg zabaw muzyczno - ruchowych dzieci rozwijają i kształcą zdolności muzyczne uwzględniając rozwój ruchowy i emocjonalny. Poprzez wspólną zabawę zachęcamy dzieci do swobodnych wypowiedzi muzycznych oraz reakcji ruchowych. Będziemy wspólnie słuchać i improwizować różnorodne melodie i rytmy wykonywane głosem na żywo lub instrumentalnie w połączeniu z ruchem. (A.K)

 • CHÓR DZIECIĘCY „ŚPIEWOLANDIA”kl. I-III
  2 godz. Lekcyjne

Na zajęcia w formie zabawowej zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą i lubią śpiewać. Wychowankowie będą uczyć się prawidłowego posługiwania się głosem w śpiewie, kształcić poczucie rytmu, poznawać elementarne zasady muzyki (zapis nutowy, oznaczenia muzyczne), pracować nad emisją głosu. Dzieci będą pogłębiać wrażliwość muzyczną poprzez reagowanie na zmiany wysokości dźwięków, zmiany tempa, dynamiczne, rytmiczne i harmoniczne. Poznają szereg kanonów i piosenek jedno i dwugłosowych wykorzystując elementy gestodźwięków i ruchu. (A.K)

 

PRACOWNIA MUZYCZNA - GRAŻYNA GRYMUZA

 

 • MŁODZIEŻOWE STUDIO PIOSENKIkl. gimnazjalne, 2 godz. lekcyjne

Młodzież będzie uczyła się poprawnej techniki wokalnej(emisji głosu, dykcji, artykulacji, pracy z mikrofonem). Wychowankowie będą śpiewać wiele wartościowych utworów w nowych, ciekawych aranżacjach (w małych zespołach wokalnych oraz solo). Swoje umiejętności będą mogli prezentować na różnych koncertach, konkursach i przeglądach. (G.G)

 

 • ZESPÓŁ INSTRUMENTALNO- WOKALNY

kl. gimnazjalne i ponad gimnazjalne 2 godz. lekcyjne

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży, która chce rozwijać swoje zdolności zarówno wokalne jak i instrumentalne. W małych zespołach można nauczyć się współpracy, poszukać pomysłów na ciekawą aranżację, spróbować swoich sił tworząc własne utwory. Poprzez wykorzystanie różnych instrumentów tj. gitar, instr. klawiszowych, instr. perkusyjnych i innych będzie można stworzyć ciekawe brzmienia które będzie można prezentować nie tylko w naszej placówce. (G.G)

 

 • WARSZTATY UMUZYKALNIAJĄCE

5-7 latki
3 x 1 godz. lekcyjna.

''Klubik Małego Wokalisty''

Na   zajęciach dzieci będą kształciły zdolności muzyczne, rytmiczne i wokalne. Będą się uczyć prawidłowych zachowań scenicznych zarówno solo jak i w małych zespołach(zajęcia z mikrofonem). Warsztaty będą prowadzone w formie zabawy z piosenką, z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem muzyki klasyczne będą się przeplatać z nauką piosenek i ćwiczeniami rytmu. Uczestnictwo w zajęciach będzie miało pozytywny wpływ na ogólny rozwój psycho-fizyczny dziecka, zwiększenie pewności siebie, kreatywności, umiejętności współpracy w grupie. (G.G)

 

 • MŁODZIEŻOWE STUDIO PIOSENKIkl. gimnazjalne, 3 godz. lekcyjne

Młodzież będzie uczyła się poprawnej techniki wokalnej(emisji głosu, dykcji, artykulacji, pracy z mikrofonem). Wychowankowie będą śpiewać wiele wartościowych utworów w nowych, ciekawych aranżacjach (w małych zespołach wokalnych oraz solo). Swoje umiejętności będą mogli prezentować na różnych koncertach, konkursach i przeglądach

 • CHÓR kl. gimnazjalne i ponadgimnazjalne

2 godz. lekcyjne

Wychowankowie będą szkolić się pod względem wokalnym(emisja, dykcja, artykulacja) oraz będą poznawać ciekawą literaturę muzyczną z różnych gatunków muzycznych np. gospel, soul, reggae w układach wielogłosowych. Dużo pracy będzie poświęcone ekspresji scenicznej, oraz ciekawej formie rytmiczno- ruchowej tzw. body drumming. Forma ta jest bardzo atrakcyjna ze względu na znikomą ilość tego typu zespołów w naszym regionie. (G.G)

 

 

PRACOWNIA TANECZNA - Jolanta Grabowska

 

 

 • WARSZTATY TAŃCA LUDOWEGO GRUPA RYTMICZNO- TANECZNA „KLAPS”

6-7 latki, 1 godz. lekcyjna

Dzieci ćwiczą nie tylko kroki i figury taneczne tańców polskich i innych narodów ale poznają również tańce integracyjne .Poznają zasady poruszania się w przestrzeni ,na scenie. Uczą się systematyczności, odpowiedzialności, poprawiają sprawność ruchową, koordynację, muzykalność. Tańczymy, śpiewamy i dobrze się bawimy. To najlepsza inwestycją w rozwój młodego człowieka. Zapraszamy dziewczęta i chłopców. (J.G)

 • WSPÓŁCZESNE FORMY TAŃCA DZIECIĘCEGO- „SPRIND DANCE”

kl. I-III (7-9 lat), 3 godz. lekcyjne (poniedziałek 1 godz. lekcyjna, czwartek- 2 godz. lekcyjna).

Na zajęciach dzieci mają możliwość zapoznania się z każdym rodzajem tańca, jego charakterystyką, krokami i figurami. Zajmujemy się tańcem inscenizowanym z wykorzystaniem różnych rekwizytów/np. parasole , hula- hop, gitary, piłki i inne. Każdy taniec opowiada jakąś historię. (J.G)

 

 • WSPÓŁCZESNE FORMY TAŃCA DZIECIĘCEGO „DANCE FEET II”- REWIA TANECZNA

kl. I- IV (7- 10 lat), 2 godz. lekcyjne

Na zajęciach dzieci realizują swoje pasje taneczne ukazując piękno i harmonię ruchu. Repertuar taneczny będzie obejmował techniki tańca współczesnego, nowoczesnego i akrobatykę. (J.G)

 • WSPÓŁCZESNE FORMY TAŃCA MŁODZIEŻOWEGO- „DANCE FEET I”- REWIA TANECZNA

kl. IV-VI i gimnazjum, 2 godz. lekcyjne

Poznajemy różne techniki i style taneczne od techniki klasycznej, taniec jazzowy i hip-hop. Nauczysz się lekkości i płynności ruchu. Poprawisz sylwetkę, sprawność ruchową, koordynację i wydolność organizmu. (J.G)

 

 • WSPÓŁCZESNE FORMY TAŃCA DZIECIĘCEGO – „RELEVE”– BALET

kl. 0- IV, 2 godz. lekcyjne

Balet to forma sceniczna ilustrująca treści libretta językiem duszy i ciała. Rozwija zarówno wyobraźnię jak i wrażliwość na muzykę i piękno gestu, ruchu . Na zajęciach tworzone są Male formy sceniczne/etiudy/. Zajęcia baletowe uczą – techniki tańca klasycznego, melodyki, kształtują postawę, rozwijają koordynację ruchową, uwrażliwiają, rozciągają mięśnie przez co stają się elastyczne. (J.G)

 • WARSZTATY TAŃCA ESTRADOWEGO- CHEERLEADING- „EFEKT”

kl. I-VI (7-12 lat), 2 godz. lekcyjne

Zorganizowane układy taneczne składające się z elementów gimnastyki ,tańca i akrobacji. Kształcimy koordynację ruchową i pamięć ruchowo- przestrzenną. Zespół dywizji Pom Dance jest to zespół, który nie ma obowiązku zawrzeć w swojej choreografii elementów obowiązkowych określonych w przepisach Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders. (J.G)

 

 • WSPÓŁCZESNE FORMY TAŃCA DZIECIĘCEGO- „SPRIND DANCE”

kl. I-III (7-9 lat), 3 godz. lekcyjne (poniedziałek 1 godz. lekcyjna, czwartek- 2 godz. lekcyjna)

Na zajęciach dzieci mają możliwość zapoznania się z każdym rodzajem tańca, jego charakterystyką, krokami i figurami. Zajmujemy się tańcem inscenizowanym z wykorzystaniem różnych rekwizytów/np.parasole , hula- hop, gitary, piłki i inne. Każdy taniec opowiada jakąś historię. (J.G)

 • ZESPÓŁ TANECZNY „SWEET” - HIP HOP,

kl. III-VI i gimnazjum, 2 godz. lekcyjne

Nauczysz się płynności ruchów, koordynacji, gibkości, ale także elementów akrobatycznych i żonglerki różnymi przedmiotami/ chusteczki, diabolo, obręcze, flauerstick i inne/. Taniec nowoczesny wymaga od tancerzy dobrej kondycji. (J.G)

 

 • ZESPOŁ TAŃCA BREAKDANCE „FREE STEPS”

kl. I-VI, 2 godz. lekcyjne

Unikatowy taniec z duża ilością elementów siłowo- sprawnościowych oraz figur wykonywanych w tzw. Parterze na ziemi. Nie zabraknie też elementów hip- hopu. Zapraszamy dziewczyny b- girl i chłopców b- boy. Jeśli chcesz się nauczyć six step, three steps, freeze- zapraszamy! (J.G)

 • WSPÓŁCZESNE FORMY TAŃCA MŁODZIEŻOWEGO- „ MASAKRA” hip-hop z elementami break dancekl. gimnazjalne i ponadgimnazjalne
  2 godz. lekcyjne

Hip-Hop charakteryzuje dynamiczność, sprawność, płynność i koordynacja. Jest tańcem interesującym i atrakcyjnym. Charakterystyczną cechą stylu jest ciągła praca nóg ugiętych w kolanach. (J.G)


 

PRACOWNIA TANECZNA - Eliza Maruszak

 

 

 • INSCENIZACJE TANECZNE Z ELEMENTAMI ŻONGLERKI „BALERINKI” – grupa młodsza (początkująca)- kl 0-III, 2 godziny lekcyjne.

Zajęcia bazujące na technice tańca klasycznego ( balet) obejmujące pracę z drążkiem baletowym, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, precyzję ruchów oraz ćwiczenia rozciągające. Wychowankowie podczas zajęć poznają zasady i figury obowiązujące w technice klasycznej. Inscenizacje taneczne to połączenie tańca i teatru ruchu. prowadzone w formie różnorodnych zabaw ruchowych przy użyciu rekwizytów ( chusteczki, hula hop, wstążki, szarfy )pobudzają kreatywność wychowanków, wspomagają rozwój motoryczny, uczą współpracy w grupie. Wynikiem zajęć będzie stworzenie mini etiudy taneczno-ruchowej z elementami teatru opartej na naturalnej ekspresji młodych wychowanków. (E.M)

 • ZESPÓŁ TANECZNY „BALERINY”,

kl III- V, 3 godz. lekcyjne ( 1 godz. w poniedz, 2 godz. w środę).

Zajęcia bazujące na technice tańca klasycznego ( balet) obejmujące pracę z drążkiem baletowym, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, precyzję ruchów oraz ćwiczenia rozciągające. Wychowankowie podczas zajęć poznają zasady i figury obowiązujące w technice klasycznej.

Program zajęć jest wzbogacony o elementy tańca nowoczesnego oraz rewiowego( dynamika , poprawa motoryki oraz ogólnej sprawności wychowanków co zapewnia wszechstronny ich rozwój. Elementem każdych zajęć są również zabawy ruchowo-taneczne wykorzystujące proste kroki w stylu tańca nowoczesnego rozwijające poczucie rytmu oraz koordynacje ruchowo-przestrzenną. Elementem finalizującym prace grupy jest układ taneczny prezentowane na imprezach i wydarzeniach współorganizowanych przez MDK oraz przeglądach i festiwalach o zasięgu miejskim i wojewódzkim. (E.M)

 

 • WSPÓŁCZESNE FORMY TAŃCA „BALERINKI”, kl II- IV, 2 godziny lekcyjne

Zajęcia bazujące na technice tańca klasycznego ( balet) obejmujące pracę z drążkiem baletowym, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, precyzję ruchów oraz ćwiczenia rozciągające. Wychowankowie podczas zajęć poznają zasady i figury obowiązujące w technice klasycznej.

Program zajęć jest wzbogacony o elementy tańca nowoczesnego oraz rewiowego( dynamika , poprawa motoryki oraz ogólnej sprawności wychowanków co zapewnia wszechstronny ich rozwój. Elementem każdych zajęć są również zabawy ruchowo-taneczne wykorzystujące proste kroki w stylu tańca nowoczesnego rozwijające poczucie rytmu oraz koordynacje ruchowo-przestrzenną. Elementem finalizującym prace grupy jest układ taneczny prezentowane na imprezach i wydarzeniach współorganizowanych przez MDK oraz przeglądach i festiwalach o zasięgu miejskim i wojewódzkim. (E.M)

 • ZESPÓŁ TANECZNY „BALERINY”,

kl III- V, 3 godz. lekcyjne ( 1 godz. w poniedz, 2 godz. w środę).

Zajęcia bazujące na technice tańca klasycznego ( balet) obejmujące pracę z drążkiem baletowym, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, precyzję ruchów oraz ćwiczenia rozciągające. Wychowankowie podczas zajęć poznają zasady i figury obowiązujące w technice klasycznej.

Program zajęć jest wzbogacony o elementy tańca nowoczesnego oraz rewiowego( dynamika , poprawa motoryki oraz ogólnej sprawności wychowanków co zapewnia wszechstronny ich rozwój. Elementem każdych zajęć są również zabawy ruchowo-taneczne wykorzystujące proste kroki w stylu tańca nowoczesnego rozwijające poczucie rytmu oraz koordynacje ruchowo-przestrzenną. Elementem finalizującym prace grupy jest układ taneczny prezentowane na imprezach i wydarzeniach współorganizowanych przez MDK oraz przeglądach i festiwalach o zasięgu miejskim i wojewódzkim. (E.M)

 

 • TANIEC WSPÓŁCZESNY, DZIECIĘCY TEATR TAŃCA, kl. III-VI, 2 godz. lekcyjne.

Zajęcia bazują na technice tańca współczesnego z elementami stylów jazzowych oraz podstaw tańca klasycznego ( baletu)

Każde zajęcia składają się z następujących elementów:

-ćwiczenie techniki tanecznej, ( obroty, skoki, praca z podłogą) które mają na celu podniesienie ogólnej sprawności, poprawę koordynacji ruchowej oraz dynamiki

-elementy improwizacji ruchowej w oparciu o technikę tańca współczesnego

-nauka choreografii oraz doskonalenie jej wykonania ( praca nad synchronizacją, precyzją i płynnością wszystkich wykonywanych elementów)

-ćwiczenia rozciągające

Celem zajęć jest stworzenie mini- spektaklu teatru tańca opartego na improwizacji ruchowej, tańcu współczesnym oraz elementach pantomimy i gry aktorskiej. Wychowankowie poznają również podstawowe elementy tańca klasycznego. (E.M)

 

PRACOWNIA PLASTYCZNA - Edyta Weremczuk

 • WARSZTATY PLASTYCZNE kl. IV-VI 16.00-17.35
  2 godz. lekcyjne

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów w plastyce, utrwalanie poznanych technik plastycznych, nabywanie umiejętności łączenia różnych technik (graficznych, malarskich, rysunkowych, rzeźbiarskich), pogłębianie umiejętności manualnych (wycinanie, wyklejanie, modelowanie, lepienie, odciskanie itp.), rozwijanie wrażliwości plastycznej (estetyka oraz kompozycja pracy, zabawa formą, barwą i fakturą), utrwalanie podstawowej wiedzy w zakresie teorii barw i umiejętność operowania językiem plastycznym (np. barwy ciepłe, zimne, podstawowe, pochodne, kompozycja pionowa, pozioma, rzeźba reliefowa i przestrzenna), udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych), prezentacja własnej twórczości na forum grupy. (E.W)

 • WARSZTATY MALARSTWAkl. gimnazjalne i ponad gimnazjalne 17.40-20.05
  3 godz. lekcyjne

Rozumienie zasady teorii barw i umiejętność praktycznego jej stosowania (podział barw, mieszanie barw, walor, natężenie, modelunek światłocieniowy, kontrast, monochromatyzm, akcent barwny itp.), poznawanie różnorodnych technik i podłoży malarskich (akwarela, pastele, mozaika, akryl, tempera), łączenie technik malarskich z rysunkowymi i graficznymi, rozpoznawanie rodzajów kompozycji i perspektyw oraz nabywanie umiejętności świadomego ich stosowania, eksperymentowanie z barwą, kształtem i fakturą, wykonywanie prac z wyobraźni oraz z obserwacji (praca przy sztalugach, plenery), udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w konkursach plastycznych), poznawanie stylów i kierunków malarskich w historii sztuki, ich przedstawicieli i dorobku artystycznego, prezentacja własnej twórczości na forum grupy i nabywanie umiejętności wypowiadania się na jej temat. (E.W)

 • WARSZTATY PLASTYCZNEkl. II-V 16.00-17.35
  2 godz. lekcyjne

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów w plastyce, utrwalanie poznanych technik plastycznych (monotypia, papieroplastyka, rzeźba, malarstwo i rysunek na barwnych i fakturowych podłożach), rozwijanie warsztatu plastycznego, kształcenie umiejętności manualnych (wycinanie, wyklejanie, modelowanie, lepienie, odciskanie itp.), rozwijanie wrażliwości plastycznej (estetyka pracy, zabawa formą, barwą i fakturą), poznawanie podstawowej terminologii w zakresie teorii barw, udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych). (E.W)

 • WARSZTATY GRAFIKIkl. IV-VI 17.40-19.15
  2 godz. lekcyjne

Utrwalanie technik graficznych (monotypia, gipsoryt) i wprowadzanie nowych technik (frotaż, kalkografia, pieczątka), poznawanie podstawowych pojęć dotyczących technik graficznych (np. matryca, odbitka, prasa, rycina, szrafowanie,), zapoznanie z twórczością wybranych twórców grafiki , łączenie technik graficznych z rysunkowymi i malarskimi, nabywanie umiejętności projektowania graficznego, eksperymentowanie z barwą, kształtem i fakturą, udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w konkursach plastycznych).Wszechstronny rozwój dziecka poprzez rozwijanie podstawowych umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami do rysunku, malarstwa, rzeźby. (E.W)

 

PRACOWNIA PLASTYCZNA - Izabella Dybała

 • WARSZTATY PLASTYCZNE kl. II-V

2 godz. lekcyjne

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów w plastyce, utrwalanie poznanych technik plastycznych, nabywanie umiejętności łączenia różnych technik (graficznych, malarskich, rysunkowych, rzeźbiarskich), pogłębianie umiejętności manualnych (wycinanie, wyklejanie, modelowanie, lepienie, odciskanie itp.), rozwijanie wrażliwości plastycznej (estetyka oraz kompozycja pracy, zabawa formą, barwą i fakturą), utrwalanie podstawowej wiedzy w zakresie teorii barw i umiejętność operowania językiem plastycznym (np. barwy ciepłe, zimne, podstawowe, pochodne, kompozycja pionowa, pozioma, rzeźba reliefowa i przestrzenna), udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych), prezentacja własnej twórczości na forum grupy. (I.D)

 • WARSZTATY GRAFIKIkl. IV-VI, gimnazjum

2 godz. lekcyjne

Utrwalanie technik graficznych (monotypia, linoryt, gipsoryt) i wprowadzanie technik im pokrewnych (frotaż, grataż, kalkografia, rysunek węglem, tuszem i ołówkiem), poznawanie pojęć dotyczących technik graficznych (np. matryca, rycina, apla, szrafowanie, gradient), zapoznanie z historią grafiki, innymi rodzajami technik graficznych, ich przedstawicielami w sztuce dawnej i współczesnej, łączenie technik graficznych z rysunkowymi i malarskimi, nabywanie umiejętności projektowania graficznego, eksperymentowanie z barwą, kształtem i fakturą, udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w konkursach plastycznych). (I.D)

 • WARSZTATY PLASTYCZNEkl. I-III ( OD 6 LAT)

2 godz. lekcyjne

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów w plastyce, utrwalanie poznanych technik plastycznych (monotypia, papieroplastyka, rzeźba, malarstwo i rysunek na barwnych i fakturowych podłożach), rozwijanie warsztatu plastycznego, kształcenie umiejętności manualnych (wycinanie, wyklejanie, modelowanie, lepienie, odciskanie itp.), rozwijanie wrażliwości plastycznej (estetyka pracy, zabawa formą, barwą i fakturą), poznawanie podstawowej terminologii w zakresie teorii barw, udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych). (I.D)

 • WARSZTATY MALARSTWA

kl. gimnazjalne i ponadgimnazjalne
3 godz. lekcyjne

Rozumienie zasady teorii barw i umiejętność praktycznego jej stosowania (podział barw, mieszanie barw, walor, natężenie, modelunek światłocieniowy, kontrast, monochromatyzm, akcent barwny itp.), poznawanie różnorodnych technik i podłoży malarskich (akwarela, pastele, mozaika, akryl, tempera), łączenie technik malarskich z rysunkowymi i graficznymi, rozpoznawanie rodzajów kompozycji i perspektyw oraz nabywanie umiejętności świadomego ich stosowania, eksperymentowanie z barwą, kształtem i fakturą, wykonywanie prac z wyobraźni oraz z obserwacji (praca przy sztalugach, plenery), udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w konkursach plastycznych), poznawanie stylów i kierunków malarskich w historii sztuki, ich przedstawicieli i dorobku artystycznego, prezentacja własnej twórczości na forum grupy i nabywanie umiejętności wypowiadania się na jej temat. (I.D)

PRACOWNIA PLASTYCZNA - Katarzyna Grabowska

 • WARSZTATY PLASTYCZNE kl. I-III
  2 godz. lekcyjne

Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów w plastyce, utrwalanie poznanych technik plastycznych (monotypia, papieroplastyka, rzeźba, malarstwo i rysunek na barwnych i fakturowych podłożach), rozwijanie warsztatu plastycznego, kształcenie umiejętności manualnych (wycinanie, wyklejanie, modelowanie, lepienie, odciskanie itp.), rozwijanie wrażliwości plastycznej (estetyka pracy, zabawa formą, barwą i fakturą), poznawanie podstawowej terminologii w zakresie teorii barw, udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych). (K.G)

 

PRACOWNIA TEATRALNA - Jolanta Tomasiewicz

 

 

 • TEATR MŁODZIEŻOWY kl. gimnazjalne i ponadgimnazjalne
  3godz. lekcyjne

Podczas zajęć teatralnych młodzież będzie miała możliwość kształcenia warsztatu aktorskiego poprzez ćwiczenia dykcyjne, emisyjne, ruchowe, oddechowe, kształcące plastykę ciała i rozwijające wyobraźnię i umiejętność fantazjowania. Młodzi aktorzy będą mogli gatunki i konwencje teatralne, tworzyć etiudy i spektakle w oparciu o teksty własne i literackie. Zajęcia wspomagają także rozwój emocjonalny i pomagają kształtować takie cechy, jak: pewność siebie, odwaga, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, empatia, wrażliwość, umiejętność współpracy w grupie, kompetencje społeczne i komunikacyjne ( zdolność do nawiązywania kontaktów i wyrażania swoich opinii i odczuć, kultura osobista, szacunek do drugiego człowieka). (J.T.)

 

 • DZIECIĘCE WARSZTATY TEATRALNE dla najmłodszych kl. I- II ( OD 6 LAT)
  2 godz. lekcyjne

Zajęcia interdyscyplinarne wspomagają rozwój najmłodszych wychowanków poprzez :

-zabawy ruchowe, rytmiczne, dykcyjne

- aktorskie ćwiczenia warsztatowe (ćwiczenia wyrazistości mowy, emisji głosu, oddechu, itp.),

-elementy plastyki, muzyki i tańca

- realizację repertuaru – wierszyki , etiudy, inscenizacje, mini- przedstawienia. (J.T.)

 

 

PRACOWNIA TEATRALNA - Małgorzata Adamczyk

 

 • TEATR MŁODZIEŻOWY – „MusicaLove”kl. gimnazjalne i ponadgimnazjalne
  4 godz. lekcyjne (poniedziałek 15:45 – 16:30 i czwartek 15:00-17:30)

Zajęcia będą ukierunkowane wokół działań teatralnych i muzycznych. Młodzież będzie miała możliwość kształcenia z jednej strony – warsztatu aktorskiego poprzez ćwiczenia ruchowe, kształcące plastykę ciała, rozwijające wyobraźnię i umiejętność fantazjowania, z drugiej zaś strony uczestnicy będą pracować nad warsztatem muzycznym. Praca nad tymi obszarami pozwoli na przygotowanie pokazu finałowego – musicalu.

Zajęcia wspomagają także rozwój emocjonalny i pomagają kształtować takie cechy, jak: pewność siebie, odwaga, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, empatia, wrażliwość, umiejętność współpracy w grupie, kompetencje społeczne i komunikacyjne (zdolność do nawiązywania kontaktów i wyrażania swoich opinii i odczuć, kultura osobista, szacunek do drugiego człowieka). (M.A)

 • DZIECIĘCE WARSZTATY TEATRALNE - teatr dziecięcy „HOP”kl. I- III, 2 godz. lekcyjne (środa 16:30-18:00)

Podczas zajęć będziemy pracować warsztatowo – gry i zabawy, oparte na założeniach pedagogiki teatralnej (ćwiczenia wyrazistości mowy, emisji głosu, oddechu, ruchowe, rytmiczne) rozwijające kompetencje społeczne (umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialności, empatii) i indywidualne cechy (pewność siebie, odwaga, kreatywność). W ramach odkrywania tajników teatralnych planujemy również wycieczkę do Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie – spotkanie z twórcami, poznanie przestrzeni teatralnej i rozmowa z twórcami. Finałem zajęć będzie pokaz teatralny, zbudowany wokół tekstów najnowszej literatury dziecięcej, powstałej po 2000 roku. (M.A.)

 

 • TEATR MŁODZIEŻOWY – „MusicaLove”kl. gimnazjalne i ponadgimnazjalne
  4 godz. lekcyjne (poniedziałek 15:45 – 16:30 i czwartek 15:00-17:30)

Zajęcia będą ukierunkowane wokół działań teatralnych i muzycznych. Młodzież będzie miała możliwość kształcenia z jednej strony – warsztatu aktorskiego poprzez ćwiczenia ruchowe, kształcące plastykę ciała, rozwijające wyobraźnię i umiejętność fantazjowania, z drugiej zaś strony uczestnicy będą pracować nad warsztatem muzycznym. Praca nad tymi obszarami pozwoli na przygotowanie pokazu finałowego – musicalu. .

Zajęcia wspomagają także rozwój emocjonalny i pomagają kształtować takie cechy, jak: pewność siebie, odwaga, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, empatia, wrażliwość, umiejętność współpracy w grupie, kompetencje społeczne i komunikacyjne (zdolność do nawiązywania kontaktów i wyrażania swoich opinii i odczuć, kultura osobista, szacunek do drugiego człowieka). (M.A)

 • WARSZTATY PERFORMANCE - „Pięć złotych”, kl. V- gimnazjalne3 godz. lekcyjne (17:30-20:00)

Zajęcia są ukierunkowane na pracę metodą improwizacji teatralnej, która pozwoli na kształtowanie takich cech jak pewność siebie, odwaga, kreatywność, otwartość na sytuacje nieszablonowe i stresujące. Otwartość formy teatralnej pozwoli na to, aby pod okiem instruktora stworzyć przez grupę autorski scenariusza teatralnego, który następnie zostanie zaprezentowany jako spektakl finałowy. Zajęcia wspomagają wszechstronny rozwój wychowanków poprzez:

- ćwiczenia warsztatowe (dykcji, emisji głosu, oddechu, ruchowe, rytmiczne, improwizacyjne, zadania aktorskie),

- realizację repertuaru – etiudy, spektakle, film,

- wyjazdy na konkursy i festiwale, wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych,

Zajęcia wspomagają także rozwój emocjonalny i pomagają kształtować takie cechy, jak:, odpowiedzialność, systematyczność, empatia, wrażliwość, umiejętność współpracy w grupie, kompetencje społeczne i komunikacyjne (zdolność do nawiązywania kontaktów i wyrażania swoich opinii i odczuć, kultura osobista, szacunek do drugiego człowieka). (M.A.)

 

 

PRACOWNIA TEATRALNA - Urszula Bednarczyk

 • DZIECIĘCE WARSZTATY TEATRALNE- teatrzyk „BĘC”

 kl. IV-VI SP,

2 godz. lekcyjne


Zajęcia wspomagają rozwój wychowanków poprzez :

- ćwiczenia warsztatowe, realizowane głównie w postaci zbaw i gier (ćwiczenia wyrazistości mowy, emisji głosu, oddechu, ruchowe, rytmiczne)

- ćwiczenia manualne - realizacja lalek, scenografii, rekwizytów, kostiumów

- realizację repertuaru – wierszyki , etiudy, inscenizacje, spektakle.

Zajęcia teatralne wspomagają kształtowanie u dzieci kompetencji społecznych – umiejętności pracy w grupie, odpowiedzialności, empatii, indywidualnych cech: pewności siebie, odwagi, kreatywności, kultury osobistej. (U.B.)

 

 

PRACOWNIA TEATRALNO-MEDIALNA - Dominika Trykacz

 

 

 • WARSZTATY DZIENNIKARSKO - FOTOGRAFICZNE (gr. reporterska)kl. gimnazjalne
  5 godz. lekcyjne

Zajęcia wspomagają rozwój wychowanków poprzez :

- ćwiczenia warsztatowe , realizację własnych prac fotograficznych, ćwiczenia pisaniu tekstów informacyjnych, kształtowanie wrażliwości wizualnej

- dokumentację fotograficzną wydarzeń kulturalnych w PMDK

- realizację wystaw prac wychowanków

- zapoznanie z elementami teorii oraz wybitnymi dziełami fotografii i filmu

- udział w konkursach fotograficznych, wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych

- cykliczne wydawnictwo PMDK

Zajęcia wspomagają także rozwój emocjonalny i pomagają kształtować takie cechy, jak: pewność siebie, odwaga, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, empatia, wrażliwość, umiejętność współpracy w grupie, kompetencje społeczne i komunikacyjne (zdolność do nawiązywania kontaktów i wyrażania swoich opinii i odczuć, kultura osobista, szacunek do drugiego człowieka).